- reklama -
Strona głównaEnergiaEnergię do domu kupię sobie...

Energię do domu kupię sobie na giełdzie

Przyszło rocz­ne roz­li­cze­nie prą­du: 890 zł do dopła­ty. A zna­jo­my musi dopła­cić o jed­no zero wię­cej. Brr. A prze­cież cena ener­gii spa­da…. Odbiorcy prą­du na zacho­dzie mają lepiej: sami decy­du­ją za ile kupią energię.

Przyznam, że nie wpa­dła­bym na ten pomysł. Zmienne opła­ty za prąd. Słuchałam i nie wie­rzy­łam – klient sam decy­du­je, czy chce mieć tary­fę sta­łą czy też tary­fę uza­leż­nio­ną od noto­wa­nia ener­gii na giełdach.

Gdzie tak jest? W Szwecji. Marie Fossum, wice­sze­fo­wa Solar Fortum, wyja­śni­ła mi, że takie zmien­ne tary­fy sta­no­wią w Szwecji nowość, ale coraz wię­cej osób inte­re­su­je się nimi. Po pro­stu, chcą decy­do­wać. Warto też dodać, że w Szwecji znacz­nie wię­cej osób gra na gieł­dzie i inte­re­su­je się finan­sa­mi. A w ostat­nich latach ta cena ener­gii na gieł­dach spa­da­ła, oj spadała!

– Oczywiście, ktoś musi zapła­cić za inwe­sty­cję w inte­li­gent­ne opo­mia­ro­wa­nie – zazna­czy­ła Marie Fossum.

Cena ener­gii przy zmien­nej tary­fie może być roz­li­cza­na nawet na bie­żą­co, czy­li codzien­nie ule­gać waha­niom. Można wte­dy kon­tro­lo­wać w domu, kie­dy zużyć wię­cej prą­du a kie­dy mniej. Sprytnie.

Tylko kto za to zapła­ci, by i u nas wdro­żyć taką technologię?

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł