- reklama -

Morze wraków

U brze­gów Cypru, na wyso­ko­ści Pafos, moż­na zoba­czyć dwa stat­ki car­go, któ­re osia­dły na mie­liź­nie. Ich wycią­gnię­cie na morze i przy­wró­ce­nie do użyt­ku oka­za­ło się zbyt kosz­tow­ne, nie­bez­piecz­ne i zbyt skom­pli­ko­wa­ne. Pozostawiono je więc u brze­gów wyspy. Są swo­istą atrak­cją turystyczną.

Blisko brze­gu znaj­du­je się sta­tek Edro III, któ­ry osiadł na mie­liź­nie w pobli­żu Pegei 8 paź­dzier­ni­ka 2011 r., pod­czas rej­su z Limassol do Rodos. Płynął z ładun­kiem płyt gipsowo-kartonowych.

EDRO III ma ponad 80 metrów (260 stóp) dłu­go­ści i waży oko­ło 2300–2500 ton. Statek leży na ska­łach mor­skich pod kątem 11–12 stop­ni w pobli­żu rejo­nu jaski­ni mor­skich. Usunięcie z pokła­du stat­ku nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji, ole­ju napę­do­we­go, węglo­wo­do­rów i oraz zapew­nie­nie wodosz­czel­no­ści kadłu­ba zaję­ło dwa lata. 

Ze wzglę­du na zwią­za­ne z tym nie­bez­pie­czeń­stwo na sta­tek nie mogą wcho­dzić żad­ne oso­by. Można go za to podzi­wiać z pobli­skie­go wybrzeża.

M/V Demetrios II
M/​V Demetrios II. Fot.: Dominika Berezecka

Wcześniej, jesz­cze w latach 90. pły­wa­ją­cy pod ban­de­rą Hondurasu M/​V Demetrios II osiadł na mie­liź­nie w pobli­żu latar­ni mor­skiej w Pafos. Wypadek wyda­rzył się 23 mar­ca 1998 r. Demetrios II wiózł z Grecji do Syrii ładu­nek drewna.

Wraki moż­na odkry­wać na dnie mórz. W Morzu Śródziemnym są ich tysią­ce, a ich histo­ria liczy set­ki lat. Czy jed­nak jeste­śmy cie­ka­wi tego, jak wyglą­da­ją wra­ki naszych czasów? 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...