- reklama -
Strona głównaEnergiaMieszkania z wyprzedaży

Mieszkania z wyprzedaży

Od nowe­go roku ruszą nowe dopła­ty do zaku­pu domów i miesz­kań.  Ale lokum musi być ener­go­osz­częd­ne, ups… Jak to zro­bić, by się załapać?

Spodziewając się nowe­go potom­ka roz­my­śla­my wła­śnie nad zaku­pem więk­sze­go miesz­ka­nia. Moment wyda­je się ide­al­ny: ceny na ryn­ku pier­wot­nym spa­da­ją i wybór dostęp­nych loka­li robi się coraz większy.

Jakby tego było mało Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uru­cha­mia nowy pro­gram dla malucz­kich: każ­dy może dostać dopła­tę do zaku­pu ener­go­osz­częd­ne­go albo pasyw­ne­go domu czy miesz­ka­nia. Najmniejsza dopła­ta: 11 tys. zł, gór­na gra­ni­ca to 50 tys. zł.

Chociaż,  nie będzie to pre­mia wypła­ca­na na kon­to szczę­śli­we­go posia­da­cza nowe­go dachu nad gło­wą, tyl­ko jed­no­ra­zo­wa dopła­ta do kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go, to i tak war­to się o nią sta­rać. Zachodzę w gło­wę, gdzie ja znaj­dę takie miesz­ka­nie? Przeglądając od kil­ku tygo­dni ofer­ty dewe­lo­pe­rów  ani razu nie natknę­łam się na rekla­my ener­go­osz­częd­nych budyn­ków. Najważniejsza w koń­cu jest cena zaku­pu, a że potem dro­go wypa­da­ją opła­ty za ogrze­wa­nie, to już kupu­ją­ce­go i sprze­da­ją­ce­go mało obchodzi.

Pozostaje mieć nadzie­ję, że teraz dewe­lo­pe­rzy zaczną dbać o takie szcze­gó­ły, ile ener­gii zuży­wa budy­nek. A klien­ci zaczną się o to pytać. Ja tak zamie­rzam robić. NFOŚiGW daje w sumie 300 mln zł na pro­gram, szko­da by te pie­nią­dze nie zosta­ły wykorzystane.

Program ma trwać  do 2018 roku ponie­waż dwa lata póź­niej (2020 rok) budo­wa­nie domów o nie­mal zero­wym zuży­ciu ener­gii sta­nie się obo­wiąz­kiem wszyst­kich inwe­sto­rów na pod­sta­wie unij­nej dyrek­ty­wy (2010/​31/​UE ).

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...
A jeszcze lepsze jest to...