- reklama -
Strona głównaEnergiaMieszkania z wyprzedaży

Mieszkania z wyprzedaży

Od nowe­go roku ruszą nowe dopła­ty do zaku­pu domów i miesz­kań.  Ale lokum musi być ener­go­osz­częd­ne, ups… Jak to zro­bić, by się załapać?

Spodziewając się nowe­go potom­ka roz­my­śla­my wła­śnie nad zaku­pem więk­sze­go miesz­ka­nia. Moment wyda­je się ide­al­ny: ceny na ryn­ku pier­wot­nym spa­da­ją i wybór dostęp­nych loka­li robi się coraz większy.

Jakby tego było mało Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uru­cha­mia nowy pro­gram dla malucz­kich: każ­dy może dostać dopła­tę do zaku­pu ener­go­osz­częd­ne­go albo pasyw­ne­go domu czy miesz­ka­nia. Najmniejsza dopła­ta: 11 tys. zł, gór­na gra­ni­ca to 50 tys. zł.

Chociaż,  nie będzie to pre­mia wypła­ca­na na kon­to szczę­śli­we­go posia­da­cza nowe­go dachu nad gło­wą, tyl­ko jed­no­ra­zo­wa dopła­ta do kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go, to i tak war­to się o nią sta­rać. Zachodzę w gło­wę, gdzie ja znaj­dę takie miesz­ka­nie? Przeglądając od kil­ku tygo­dni ofer­ty dewe­lo­pe­rów  ani razu nie natknę­łam się na rekla­my ener­go­osz­częd­nych budyn­ków. Najważniejsza w koń­cu jest cena zaku­pu, a że potem dro­go wypa­da­ją opła­ty za ogrze­wa­nie, to już kupu­ją­ce­go i sprze­da­ją­ce­go mało obchodzi.

Pozostaje mieć nadzie­ję, że teraz dewe­lo­pe­rzy zaczną dbać o takie szcze­gó­ły, ile ener­gii zuży­wa budy­nek. A klien­ci zaczną się o to pytać. Ja tak zamie­rzam robić. NFOŚiGW daje w sumie 300 mln zł na pro­gram, szko­da by te pie­nią­dze nie zosta­ły wykorzystane.

Program ma trwać  do 2018 roku ponie­waż dwa lata póź­niej (2020 rok) budo­wa­nie domów o nie­mal zero­wym zuży­ciu ener­gii sta­nie się obo­wiąz­kiem wszyst­kich inwe­sto­rów na pod­sta­wie unij­nej dyrek­ty­wy (2010/​31/​UE ).

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...
A jeszcze lepsze jest to...