- reklama -
Strona głównaEnergiaWęgiel dopadł mnie w lesie

Węgiel dopadł mnie w lesie

Życie pod Warszawą sta­wia nowe wyzwa­nia, na przy­kład: czym napa­lić w komin­ku. Im więk­szy dom, tym więk­sza roz­ter­ka i tym chęt­niej się­ga się po węgiel. Brrr.

Takiego mam sąsia­da. Wielki dom i rów­nie wiel­ki garaż, a w nim dwa czar­ne, prze­cho­dzo­ne BMW. Posesja obe­to­no­wa­na murem, aż dziw, że nie krzy­czy zza muru wiel­ki, zło­wro­gi pies. Właściciela wła­ści­wie nie uświadczysz.

Bo ten sąsiad cały czas sie­dzi w domu i dymi. Dymi bo pali. Nie jakieś tam śmie­ci, nie czar­ny, gry­zą­cy w nos węgiel. On spa­la nowo­cze­sny, tani i nie­po­zor­ny węgie­lek, któ­ry wypusz­cza sza­ry dym i zala­tu­je popio­łem. Tak powie­dział straż­nik miej­ski, któ­ry nie­raz musiał spraw­dzać, czym się ludzie tru­ją ogrze­wa­jąc domy.

– I nic na to nie pora­dzi­my. Gdyby rada gmi­ny usta­li­ła zakaz spa­la­nia węgla, to mogli­by­śmy  inter­we­nio­wać, a tak – nic.

– To moż­na taki zakaz wprowadzić?

– Oczywiście! – obu­rzył się strażnik.

– Słyszałam, że Kraków zaka­zał spa­la­nia węgla, ale nie wie­dzia­łam o innych miejscowościach.

– Wiele gmin przy­ję­ło takie uchwały.

Mój dru­gi sąsiad zapro­po­no­wał, by wła­ści­cie­la “pała­cu” i czar­nych BMW wypo­sa­żyć w fil­try albo kupić mu nowy, gazo­wy piec. Pan Jacek z kolei opo­wie­dział histo­rię o swo­im sąsie­dzie, któ­ry pali w komin­ku tym, co znaj­dzie. A ponie­waż ma dom par­te­ro­wy a pan Jacek – pię­tro­wy, to dym sąsia­da tra­fia pro­sto w okna jego sypial­ni. Czyli może być jesz­cze gorzej :(

A ja upie­ram się, że zakaz spa­la­nia węgla to dobra rzecz. Można też wpro­wa­dzić taki zapis w miej­sco­wym pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go. Skoro ludzi stać na wybudowanie/​kupienie wiel­kie­go domu i staj­ni dla fur  to chy­ba stać ich na eko­lo­gicz­ne ciepło?

 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Z ołowiem nie ma żartów

Bo z ołowiem nie ma żartów - rapuje Malik Montana. Ołów może zabijać, ale nie chodzi tu tylko o kule - wskazują uczeni. Szkodliwość...

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł