- reklama -

à Paris

Sierpień jest ide­al­nym mie­sią­cem na zwie­dza­nie Paryża. Mieszkańcy tego mia­sta ucie­kli do Bretanii i na Lazurowe Wybrzeże robiąc miej­sce turystom.

Tak wła­śnie wyna­ję­li­śmy nasze miesz­ka­nie na Montmartrze. Jego wła­ści­ciel­ka wyje­cha­ła na wakacje na połu­dnie Francji zosta­wia­jąc nam wol­ną cha­tę. Oczywiście pła­ci­my sło­no ale nadal taniej niż w hote­lu. I jeste­śmy zado­wo­le­ni z poby­tu w mie­ście opusz­czo­nym przez miesz­kań­ców. Nareszcie w moż­na przejść swo­bod­nie uli­ca­mi, zro­bić zaku­py, posie­dzieć spo­koj­nie w knajp­ce na rogu.

Tylko ci tury­ści. Ech. Wszędzie kolej­ki do zwie­dza­nia. Zaczynamy od Sainte Chapelle – kościo­ła w samym ser­cu mia­sta, na tere­nie wyspy Cite, gdzie osie­dli­li się pierw­si miesz­kań­cy. Historia tej świą­ty­ni się­ga XIII wie­ku, zapro­jek­to­wa­no ją jako „szka­tuł­kę“ dla Świętych Relikwii Męki Pańskiej. Witraże kapli­cy zapie­ra­ją dech w pier­siach. Nawet nasze nasto­let­nie cór­ki pod­da­ły się uro­ko­wi goty­ku, Janek śpie­wał z zachwytu.

Potem Conciergerie, gdzie trzy­ma­no więź­niów Rewolucji, Notre-​Dame, Dzielnica Łacińska i znów Montmartre. Zmęczeni ale szczę­śli­wi wra­ca­my do domu. Włączamy tele­wi­zor a tu Paryż jak żywy.  W wia­do­mo­ściach o pary­skich zabyt­kach. Sainte Chapelle, Notre Dame, Łuk Triumfalny – wszyst­ko nisz­cze­je. Zanieczyszczenie powie­trza spra­wia, że zabyt­ki zni­ka­ją na naszych oczach. Nie ma spo­so­bów na unik­nię­cie ero­zji, nie da się zabez­pie­czyć wie­ko­wych ele­wa­cji przed moro­wym powie­trzem. Ten smut­ny los zabyt­ków zna­my już z Aten.

Żeby oca­lić Łuk Triumfalny powin­no się zaka­zać ruchu samo­cho­dów w pro­mie­niu 100 metrów, ale lepiej stre­fę bez aut roz­cią­gnąć do 200 metrów. Tylko wte­dy Łuk nie będzie nara­żo­ny na szko­dli­we tlen­ki azo­tu. Każdy, kto był w Paryżu wie, że to spo­wo­do­wa­ło­by para­liż miasta.

Co pozo­sta­je? Renowacje, reno­wa­cje i jesz­cze raz reno­wa­cje. Zniszczone ozdo­by zastę­pu­je się odno­wio­ny­mi ele­men­ta­mi. Też ład­nie, praw­da? Spieszmy się więc oglą­dać Paryż póki Francuzi nadą­ża­ją z odna­wia­niem zabytków.

Na ten week­end zapo­wie­dzia­no rekor­do­wy ruch na dro­gach Francji. Paryżanie wra­ca­ją z waka­cji do domów, jutro pod Łukiem Triumfalnym zaczną się korki.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...