Fotokataliza Katowic

- autopromocja -

Katowicki arty­sta Jan Michał Raspazjan nama­lo­wał w cen­trum mia­sta mural. Obraz jest nama­lo­wa­ny far­bą foto­ka­ta­li­tycz­ną, gdy osią­dzie na niej zanie­czysz­cze­nie, Słońce i woda z pomo­cą far­by zamie­nią je w wodę i CO2. Mural oczysz­cza powie­trze już trze­ci rok a w przy­szłym, będzie repre­zen­to­wał Katowice pod­czas XI Światowego Forum Miejskiego.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem