- reklama -
Strona głównaEnergiaBrudni i biedni

Brudni i biedni

Taki obraz Polski wyła­nia się z ana­li­zy Agencji Reutera. Ani gaz łup­ko­wy, ani atom nie dadzą nam tyle taniej ener­gii co węgiel bru­nat­ny – bar­dzo zanie­czysz­czo­ny ale jak­że tani.

Z zain­te­re­so­wa­niem prze­czy­ta­łam ten arty­kuł. Nie owi­ja­jąc w baweł­nę auto­rzy tłu­ma­czą, dla­cze­go w Polsce spa­la­ny jest węgiel bru­nat­ny, choć jest naj­bar­dziej brud­nym pali­wem a jego wydaj­ność wyno­si tyl­ko 25–35 proc.

Po pierw­sze jest bar­dzo tani. 1 giga­dżul ener­gii z węgla bru­nat­ne­go kosz­tu­je 6,5 zł, z węgla kamien­ne­go – 10–11 zł, z gazu – kil­ka razy drożej.

Po dru­gie: węgla bru­nat­ne­go jest w Polsce w bród, cze­go nie moż­na powie­dzieć o gazie łup­ko­wym. Pierwsze opty­mi­stycz­ne sza­cun­ki naszych zaso­bów łup­ko­wych zosta­ły obcię­te ostat­nio o 90 proc. Zagraniczni inwe­sto­rzy zaczę­li się wycofywać.

Poza tym, my Polacy nie boimy się kopal­ni odkryw­ko­wych, bo już w kil­ku miej­scach one są i świet­nie działają.

Ja oso­bi­ście widzia­łam tyl­ko jed­ną taką kopal­nię nie­da­le­ko Kleczewa i budzi­ła ona we mnie strach. Ogromna dziu­ra w zie­mi. Ale miesz­kań­com oko­licz­nych miej­sco­wo­ści ta dziu­ra nie prze­szka­dza­ła. Wręcz prze­ciw­nie, byli nawet z niej dum­ni i poka­zy­wa­li jako atrakcję.

Problemy zaczę­ły się, gdy tro­chę dalej, nie­da­le­ko jezio­ra Gopło, zapla­no­wa­no budo­wę kolej­nej odkryw­ki. Gmina Kruszwica zło­ży­ła skar­gę do Komisji Europejskiej, miesz­kań­cy zaczę­li pro­te­sto­wać. Podobne pro­te­sty poja­wi­ły się w przy­pad­ku pla­no­wa­nej kopal­ni odkryw­ko­wej nie­da­le­ko Krobii w Wielkopolsce. A prze­ciw­ko eks­plo­ata­cji zło­ża „Legnica“ w refe­ren­dum opo­wie­dzia­ło się 95 proc. uczestników. 

Według Agencji Reutera, jeśli Polska posta­wi na węgiel bru­nat­ny, to nara­zi się na kary Komisji Europejskiej za zbyt małą reduk­cję emi­sji CO2. Nie zga­dzam się z tym.  Jako bied­ny kraj zuży­wa­my wciąż mało ener­gii i nasze zasłu­gi w zmniej­sza­niu emi­sji CO2 są nadal lep­sze niż kra­jów boga­tych. Moim zda­niem, jeśli coś ma zatrzy­mać roz­wój ener­ge­ty­ki opar­tej na węglu bru­nat­nym, to wła­śnie miesz­kań­cy. I już wiem, dla­cze­go Greenpeace stra­szy nas bil­bor­da­mi o brud­nym węglu PGE.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...