- reklama -
Strona głównaTechnologieNiesprzedana żywność z supermarketów trafi...

Niesprzedana żywność z supermarketów trafi do biogazowni

Ograniczenie mar­no­wa­nia żyw­no­ści jest wyzwa­niem. Sieci spo­żyw­cze obni­ża­ją ceny pro­duk­tów z krót­ką datą przy­dat­no­ści do spo­ży­cia. Sieci prze­ka­zu­ją też nie­sprze­da­ną żyw­ność orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicz­ne­go. Zobowiązuje je do tego prawo.

Czytaj tak­że: Koniec mar­no­wa­nia żyw­no­ści. Bruksela chce nowych obowiązków

Pozostałe nie­wy­ko­rzy­sta­ne arty­ku­ły spo­żyw­cze Kaufland prze­ka­zu­je do bio­ga­zow­ni. Żywność prze­ka­zy­wa­na z 240 skle­pów tej sie­ci pozwa­la na wypro­du­ko­wa­nie ok. 250 m³ bio­ga­zu – poin­for­mo­wa­ła firma.

Niewykorzystane pro­duk­ty żyw­no­ścio­we z naszych skle­pów tra­fia­ją do kil­ku­na­stu bio­ga­zow­ni – wszyst­kie zakła­dy zlo­ka­li­zo­wa­ne są na tere­nie Polski.

Maja Szewczyk, dyrek­tor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Kaufland od lat sto­su­je we wła­snych pla­ców­kach roz­wią­za­nia zwięk­sza­ją­ce efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną. Ciepło do ogrza­nia mar­ke­tów pozy­sku­je z insta­la­cji chłod­ni­czych, co pozwa­la to na znacz­ne zmniej­sze­nie emi­sji CO2. Prócz tego na dachach mar­ke­tów suk­ce­syw­nie insta­lu­je pane­le foto­wol­ta­icz­ne, któ­re umoż­li­wia­ją pozy­ski­wa­nie ener­gii słonecznej.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...