- reklama -
Strona głównaŚwiatLot nad biegunem północnym

Lot nad biegunem północnym

Pasażerowie lotu z Tokyo do Warszawy mogą już teraz prze­le­cieć nad bie­gu­nem pół­noc­nym. Załoga na wszel­ki wypa­dek zosta­ła wypo­sa­żo­na w kom­bi­ne­zo­ny polar­ne i piłę do cię­cia lodu…

Szczegóły podał rzecz­nik pra­so­wy PLL Lot Krzysztof Moczulski.

Lot nad bie­gu­nem pół­noc­nym nie był do tej pory moż­li­wy, ponie­waż samo­lo­ty LOT mogły latać tra­są, któ­ra jest odle­gła o mak­sy­mal­nie 180 minut od naj­bliż­sze­go awa­ryj­ne­go lot­ni­ska. Nad bie­gu­nem pół­noc­nym nie ma takich lot­nisk, ale teraz dzię­ki decy­zji Urzędu Lotnictwa Cywilnego mogą. ULC roz­sze­rzył obszar pro­wa­dze­nia ope­ra­cji o pół­noc­ną stre­fę polar­ną oraz o zmie­nił cer­ty­fi­kat ETOPS, pozwa­la­ją­cy samo­lo­tom dwu­sil­ni­ko­wym latać na tra­sach dłu­go­dy­stan­so­wych, ze 180 do 207 minut. Dotyczy to samo­lo­tów Boeing B787‑8 oraz B‑787–9 czy­li Dreamlinerów. 

Ziemia jest okrągła

Lot nad bie­gu­nem jest krót­szy, ponie­waż Ziemia jest … okrągła. 

Przy wybo­rze tej tra­sy czas lotu z Tokio do Warszawy skró­ci się o 1,5 godzi­ny, co prze­kła­da się na znacz­nie mniej­sze zuży­cie pali­wa oraz moż­li­wość zabra­nia więk­sze­go ładunku. 

Fot.: Justyna Bracha Rutkowska

Rozszerzenie cer­ty­fi­ka­tu otwie­ra rów­nież moż­li­wość uru­cho­mie­nia nowych, wcze­śniej nie­do­stęp­nych połą­czeń, np. bez­po­śred­nich rej­sów do Honolulu na Hawajach. 

Trasa ta ma jed­nak swo­je ogra­ni­cze­nia, ponie­waż moż­li­wość wyko­na­nia lotu zale­ży od pro­gno­zy pro­mie­nio­wa­nia kosmicz­ne­go, któ­re ma wpływ na sys­te­my nawi­ga­cji sate­li­tar­nej czy łącz­ność radiową. 

Kombinezony polarne i koce termiczne

Przygotowania do uru­cho­mie­nia nowej tra­sy poprze­dzi­ła kil­ku­mie­sięcz­na pra­ca. Konieczny był rów­nież zakup dodat­ko­we­go wypo­sa­że­nia samo­lo­tu, jakim jest polar­ny zestaw prze­trwa­nia, zawie­ra­ją­cy m.in. kom­bi­ne­zo­ny polar­ne dla załóg, folie NRC dla pasa­że­rów czy piłę do lodu. 

Pierwszy lot został rów­nież zauwa­żo­ny przez Flightradar24

Święty Mikołaj też tam lata

Samoloty LOT‑u już w latach 80-​tych lata­ły tra­są polar­ną. Samoloty IŁ-​62 wyko­ny­wa­ły tzw. rej­sy rybac­kie prze­wo­żą­ce pra­cow­ni­ków Dalmoru do Anchorage na Alasce. 

Zmieniły się cza­sy, wypo­sa­że­nie samo­lo­tów oraz prze­pi­sy i LOT ponow­nie wra­ca do gro­na kil­ku linii lot­ni­czych mają­cych moż­li­wość wyko­ny­wa­nia ope­ra­cji polar­nych. Następnym razem, gdy będziesz lecieć tra­są polar­ną, otwórz zasło­nę okna, być może zoba­czysz sanie Świętego Mikołaja.

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...