Elektryczna ewolucja już tu jest

- autopromocja -

EV Experience przy­cią­ga jak magnes miło­śni­ków elek­trycz­nych samochodów.

Organizatorzy dru­giej edy­cji tej impre­zy — Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Fundacja EV Klub Polska – przy­go­to­wa­li modu­ły tre­nin­go­we, na któ­rych moż­na spraw­dzić moż­li­wo­ści aut elek­trycz­nych oraz kie­row­ców, np. w trud­nych warun­kach, prze­jeż­dża­jąc przez pły­ty pośli­zgo­we oraz kur­ty­ny wod­ne albo elek­trycz­ny“ tor off-​roadowy z pod­jaz­da­mi, tra­wer­sa­mi i zjazdami. 

W stre­fie mikro­mo­bil­no­ści do testów udo­stęp­nio­no elek­trycz­ne rowe­ry, hulaj­no­gi, sku­te­ry i moto­cy­kle. W stre­fie e‑Cargo, poka­za­no elek­trycz­ne samo­cho­dy dostawcze.

Czytaj tak­że: Obniżki cen samo­cho­dów elek­trycz­nych na horyzoncie

Rok temu w testach uczest­ni­czy­ły 34 pojaz­dy elek­trycz­ne, w tym roku mode­li napę­dza­nych prą­dem było już 70. Chętnych do testo­wa­nia było tak wie­lu, że nie­ste­ty ogrom­na gru­pa zwie­dza­ją­cych musia­ła zado­wo­lić się tyl­ko patrze­niem na samochody.

Redakcję Ecoreporters zachwy­cił zupeł­nie inny seg­ment elek­tro­mo­bil­no­ści – elek­trycz­ne rowe­ry car­go. Wkrótce napi­sze­my o nich więcej. 

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Drugim okiem