- reklama -
Strona głównaEnergiaSmog jak #fakenews. Jak to...

Smog jak #fakenews. Jak to widzą młodzi

Moja 15-​letni cór­ka dowie­dzia­ła się ode mnie, że jest coś takie­go jak smog. – Czy jesteś pew­na, że to nie jest fake? – zapy­ta­ła mnie cał­kiem na serio. I chy­ba nie jest odosob­nio­na, bo osób, któ­re nie wie­rzą w szko­dli­wość powie­trza, jest cał­kiem sporo.

Kilka tygo­dni póź­niej posta­no­wi­łam wró­cić do tematu.

– Stefa, chodź ze mną na deba­tę o smo­gu – zapro­po­no­wa­łam dziś córce.

– To on jesz­cze jest? – zapytała.

– Kto jest? – uda­łam głupią.

– No, ten smog.

– No jasne, wystar­czy spraw­dzić jakość powie­trza – stwier­dzi­łam bez zająknięcia.

– A tak, widzia­łam takie apli­ka­cje. Są bar­dzo popu­lar­ne – zain­te­re­so­wa­ła się nagle. – I wiesz. spraw­dzi­łam ten smog w Wikipedii, on pocho­dzi od angiel­skie­go smo­ke – dym i fog – mgła.

Stefa zaczę­ła mówić o szko­dli­wo­ści smo­gu, wymie­ni­ły­śmy się infor­ma­cja­mi. Mam wra­że­nie, że zasia­łam w niej ziar­no wie­dzy, któ­rej nie spo­sób nie­ste­ty zna­leźć na ofi­cjal­nych lek­cjach w szko­le. Na deba­tę jed­nak nie chcia­ła się wybrać.

A szko­da. Takie lek­cje powin­ny być obo­wiąz­ko­we. Czytając komen­ta­rze i roz­ma­wia­jąc z róż­ny­mi oso­ba­mi mogę z całą pew­no­ścią stwier­dzić, że spo­ro ludzi w ogó­le albo nie wie, że coś takie­go jak smog jest, albo nawet nie chce wiedzieć.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się kojarzy z jakimś bardzo trudnym okresem, przez który trzeba przejść, coś z nim trzeba zrobić. Natomiast ja bym wrócił do oryginału....

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W poniedziałek w nocy 26.09.2022, ciśnienie w jednej z rur podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spadło z 105 do 7...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
A jeszcze lepsze jest to...