- reklama -
Strona głównaEnergiaSmog jak #fakenews. Jak to...

Smog jak #fakenews. Jak to widzą młodzi

Moja 15-​letni cór­ka dowie­dzia­ła się ode mnie, że jest coś takie­go jak smog. – Czy jesteś pew­na, że to nie jest fake? – zapy­ta­ła mnie cał­kiem na serio. I chy­ba nie jest odosob­nio­na, bo osób, któ­re nie wie­rzą w szko­dli­wość powie­trza, jest cał­kiem sporo.

Kilka tygo­dni póź­niej posta­no­wi­łam wró­cić do tematu.

- Stefa, chodź ze mną na deba­tę o smo­gu – zapro­po­no­wa­łam dziś córce.

- To on jesz­cze jest? – zapytała.

- Kto jest? – uda­łam głupią.

- No, ten smog.

- No jasne, wystar­czy spraw­dzić jakość powie­trza – stwier­dzi­łam bez zająknięcia.

- A tak, widzia­łam takie apli­ka­cje. Są bar­dzo popu­lar­ne – zain­te­re­so­wa­ła się nagle. – I wiesz. spraw­dzi­łam ten smog w Wikipedii, on pocho­dzi od angiel­skie­go smo­ke – dym i fog – mgła.

Stefa zaczę­ła mówić o szko­dli­wo­ści smo­gu, wymie­ni­ły­śmy się infor­ma­cja­mi. Mam wra­że­nie, że zasia­łam w niej ziar­no wie­dzy, któ­rej nie spo­sób nie­ste­ty zna­leźć na ofi­cjal­nych lek­cjach w szko­le. Na deba­tę jed­nak nie chcia­ła się wybrać.

A szko­da. Takie lek­cje powin­ny być obo­wiąz­ko­we. Czytając komen­ta­rze i roz­ma­wia­jąc z róż­ny­mi oso­ba­mi mogę z całą pew­no­ścią stwier­dzić, że spo­ro ludzi w ogó­le albo nie wie, że coś takie­go jak smog jest, albo nawet nie chce wiedzieć.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...
A jeszcze lepsze jest to...