- reklama -
Strona głównaEnergiaSmog jak #fakenews. Jak to...

Smog jak #fakenews. Jak to widzą młodzi

Moja 15-let­ni cór­ka dowie­dzia­ła się ode mnie, że jest coś takie­go jak smog. – Czy jesteś pew­na, że to nie jest fake? – zapy­ta­ła mnie cał­kiem na serio. I chy­ba nie jest odosob­nio­na, bo osób, któ­re nie wie­rzą w szko­dli­wość powie­trza, jest cał­kiem sporo.

Kilka tygo­dni póź­niej posta­no­wi­łam wró­cić do tematu.

– Stefa, chodź ze mną na deba­tę o smo­gu – zapro­po­no­wa­łam dziś córce.

– To on jesz­cze jest? – zapytała.

– Kto jest? – uda­łam głupią.

– No, ten smog.

– No jasne, wystar­czy spraw­dzić jakość powie­trza – stwier­dzi­łam bez zająknięcia.

– A tak, widzia­łam takie apli­ka­cje. Są bar­dzo popu­lar­ne – zain­te­re­so­wa­ła się nagle. – I wiesz. spraw­dzi­łam ten smog w Wikipedii, on pocho­dzi od angiel­skie­go smo­ke – dym i fog – mgła.

Stefa zaczę­ła mówić o szko­dli­wo­ści smo­gu, wymie­ni­ły­śmy się infor­ma­cja­mi. Mam wra­że­nie, że zasia­łam w niej ziar­no wie­dzy, któ­rej nie spo­sób nie­ste­ty zna­leźć na ofi­cjal­nych lek­cjach w szko­le. Na deba­tę jed­nak nie chcia­ła się wybrać.

A szko­da. Takie lek­cje powin­ny być obo­wiąz­ko­we. Czytając komen­ta­rze i roz­ma­wia­jąc z róż­ny­mi oso­ba­mi mogę z całą pew­no­ścią stwier­dzić, że spo­ro ludzi w ogó­le albo nie wie, że coś takie­go jak smog jest, albo nawet nie chce wiedzieć.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Upały. Jak chłodzić przegrzane domy i miasta?

Wraz z nadejściem lata powracają problemy z falami upałów, suszami i ulewnymi deszczami. Często latem temperatura w miastach jest wyższa niż na terenach podmiejskich...

Polska spółka buduje fabrykę podmorskich kabli w Anglii

JDR, należąca do polskiego przedsiębiorstwa TF Kable Group, otrzymał finansowanie na budowę nowoczesnej fabryki kabli podmorskich w Wielkiej Brytanii. Fabryka powstaje w Cambois, niedaleko...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
energetycznie

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł