Koszenie Bramka Remis

- autopromocja -

Koszenie traw to temat zawsze aktu­al­ny, tak jak i pyta­nie: kosić czy nie kosić? Przycinać czy nie przy­ci­nać? Ciąć czy zosta­wić niech rośnie? Na powyż­sze pyta­nia znaj­dziesz odpo­wie­dzi w tek­ście pt.: Przycinam drze­wa i koszę traw­nik. Ogrodowy coming out

Tymczasem zbli­ża się finał Euro2020, Anglia zmie­rzy się z Włochami. W Polsce kosia­rze zmie­rzą się z tra­wą. Idę o zakład, że będzie remis.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem