- reklama -
Strona głównaEnergiaCo nas naprawdę nakręci

Co nas naprawdę nakręci

O kry­zy­sie wie­ku śred­nie­go napi­sa­no już wszyst­ko: roz­pra­wy, pio­sen­ki, arty­ku­ły.  Nakręcono fil­my, na smut­no i weso­ło. Synonimem kry­zy­su czter­dziest­ki stał się szyb­ki, spor­to­wy samo­chód. Teraz może to być auto elektryczne.

Niedawno pod­czas prze­rwy na cie­ka­wej kon­fe­ren­cji o czy­stych tech­no­lo­giach, wda­łam się w pasjo­nu­ją­cą roz­mo­wę z gru­pą inte­li­gent­nych męż­czyzn. Rozmowa doty­czy­ła samochodów.

- Co Pan sądzi o elek­trycz­nych autach? – zagaiłam.

- To pieśń przy­szło­ści – odpa­lił mój roz­mów­ca zachowawczo.

- O, mój syn chciał, bym takie kupił – oczy jed­ne­go z panów zapa­li­ły się żywo.

- Jeździłem naj­now­szym, elek­trycz­nym BMW, to potwór!

- Dwie sekun­dy do setki.

- Ale jaki cichy!

Rozmowa toczy­ła się wart­ko, każ­dy  miał coś do powie­dze­nia. Wszyscy kie­dyś sie­dzie­li­śmy w elek­trycz­nym samo­cho­dzie, wszy­scy  byli­śmy pod wra­że­niem mocy, kom­for­tu, tech­no­lo­gii. Każdy chciał­by je mieć, ale nikt się nie odwa­żył. W przy­pad­ku moich roz­mów­ców, człon­ków top-​managementu –  nie cho­dzi­ło wca­le o cenę.

- Brakuje infrastruktury.

-  Kupiłem coś bar­dziej klasycznego.

I tak wła­śnie wyglą­da kry­zys wie­ku śred­nie­go. Na razie. Bo już nie­dłu­go, jestem o tym prze­ko­na­na, będzie­my mogli kupo­wać samo­cho­dy elek­trycz­ne, któ­re sta­ną się bar­dziej dostęp­ne.  Niemcy prze­zna­cza­ją wła­śnie miliard euro na dopła­ty do takich aut, by nie być w tyle za inny­mi pań­stwa­mi. W sta­nach USA i w Wielkiej Brytania zachę­ty dla kie­row­ców już przy­no­szą efek­ty. Auta elek­trycz­ne sta­ją się coraz tań­sze i mają coraz więk­szy zasięg, ich sprze­daż rośnie. W przy­pad­ku Tesli moż­na nawet mówić o rewo­lu­cji na mia­rę wpro­wa­dze­nia sto lat temu pierw­sze­go samo­cho­du Forda. Kiedyś ta rewo­lu­cja z pew­no­ścią dotrze do nas,

Tak więc obie­cu­ję sobie, że JA nie stchó­rzę i kolej­ne auto, jakie kupię, będzie zasi­la­ne prą­dem. Wręcz nie mogę się tego doczekać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...