Chmury nad miastem

- autopromocja -

Być może kie­dyś to nie było waż­ne, być może teraz jest to tyl­ko para wod­na ale nadal nie da się tego nie zauwa­żyć, sezon grzew­czy w Elektrociepłowni Żerań (5 kotłów paro­wych, dwa kotły flu­idal­ne, czte­ry kotły wod­ne (szczy­to­we) oraz 8 tur­bo­ze­spo­łów cie­płow­ni­czych wszyst­kie zasi­la­ne węglem kamiennym).

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem