- reklama -
Strona głównaEnergiaPseudointeligent

Pseudointeligent

Mam w domu pseu­do­in­te­li­gen­ta. To nowy, mały pseudo-​inteligentny licz­nik ener­gii elek­trycz­nej. Dowiedziałam się o tym nie­daw­no od pana, któ­ry spi­su­je zuży­cie prądu.

Początek roku to czas, gdy spraw­dza­ją nam licz­ni­ki prą­du i gazu i robią pro­gno­zy rachun­ków na cały rok. Wyjątkowo byłam przy tym obec­na. Siedząc w domu z małym syn­kiem wpu­ści­łam do miesz­ka­nia okrą­głe­go pana w gru­bych jak den­ka od sło­ika oku­la­rach. Na szyi miał uwią­za­ną skrzy­necz­kę. Robił wra­że­nie profesjonalisty.

Udał się wprost do mojej skrzyn­ki z bez­piecz­ni­ka­mi i przy pomo­cy latar­ki pró­bo­wał odczy­tać stan licznika.

- Myślałam, że te nowe licz­ni­ki moż­na odczy­ty­wać zdal­nie… – wytrwa­ło mi się niechcący.

- Kto pani tych bzdur naopo­wia­dał! – odpo­wie­dział raso­wy elek­tryk w zapa­ro­wa­nych den­kach od sło­ika. – To pew­nie ci mon­te­rzy – pokrę­cił głową.

Zrobiłam skru­szo­ną minę pod tytu­łem: co ja się tam znam?

- Widzi pani te czar­ne dziur­ke w rogu licz­ni­ka. To ja powi­nie­nem przy­ło­żyć do niej te kon­ców­ke i wszyst­kie dane same się ścią­ga­ją – wyjął ze skrzy­necz­ki na szyi kawa­łek gru­be­go kabel­ka i zama­chał mi przed nosem.

- Ale  to zawra­ca­nie gło­wy. Szybciej będzie spi­sać na kart­kę. O widzi pani: tu, zaraz po G 11 wyświe­tla się stan licz­ni­ka. Piszę tyl­ko do prze­cin­ka. To po prze­cin­ku się nie liczy – pan poświe­cił latar­ką i skru­pu­lat­nie zano­to­wał rząd cyferek.

- Może ci od wody albo od cie­pła mogą tak przez ścia­nę, bez wcho­dze­nia do domu, odczy­tać stan licz­ni­ka. Ale nie my. No sama pani widzi – poma­chał mi przed nosem krót­kim a gru­bym kabel­kiem ze skrzyneczki.

Pokiwałam gło­wą uda­jąc zro­zu­mie­nie i wypu­ści­łam pana do sąsia­dów, życząc uda­ne­go dnia. Do tej pory zacho­dzę w gło­wę: po co mi ten nowy licz­nik? Już wiem, że nie jest inte­li­gent­ny i RWE do 2020 roku wymie­ni mi go na nowy, bar­dziej dokład­ny i cał­ko­wi­cie zdal­ny. Tak przy­naj­mniej wyni­ka z prze­pi­sów. Teoretycznie. Pan w oku­la­rach nie wyglą­dał na takie­go, któ­ry boi się utra­ty pracy.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
A jeszcze lepsze jest to...