- reklama -
Strona głównaEnergiaPseudointeligent

Pseudointeligent

Mam w domu pseu­do­in­te­li­gen­ta. To nowy, mały pseudo-​inteligentny licz­nik ener­gii elek­trycz­nej. Dowiedziałam się o tym nie­daw­no od pana, któ­ry spi­su­je zuży­cie prądu.

Początek roku to czas, gdy spraw­dza­ją nam licz­ni­ki prą­du i gazu i robią pro­gno­zy rachun­ków na cały rok. Wyjątkowo byłam przy tym obec­na. Siedząc w domu z małym syn­kiem wpu­ści­łam do miesz­ka­nia okrą­głe­go pana w gru­bych jak den­ka od sło­ika oku­la­rach. Na szyi miał uwią­za­ną skrzy­necz­kę. Robił wra­że­nie profesjonalisty.

Udał się wprost do mojej skrzyn­ki z bez­piecz­ni­ka­mi i przy pomo­cy latar­ki pró­bo­wał odczy­tać stan licznika.

- Myślałam, że te nowe licz­ni­ki moż­na odczy­ty­wać zdal­nie… – wytrwa­ło mi się niechcący.

- Kto pani tych bzdur naopo­wia­dał! – odpo­wie­dział raso­wy elek­tryk w zapa­ro­wa­nych den­kach od sło­ika. – To pew­nie ci mon­te­rzy – pokrę­cił głową.

Zrobiłam skru­szo­ną minę pod tytu­łem: co ja się tam znam?

- Widzi pani te czar­ne dziur­ke w rogu licz­ni­ka. To ja powi­nie­nem przy­ło­żyć do niej te kon­ców­ke i wszyst­kie dane same się ścią­ga­ją – wyjął ze skrzy­necz­ki na szyi kawa­łek gru­be­go kabel­ka i zama­chał mi przed nosem.

- Ale  to zawra­ca­nie gło­wy. Szybciej będzie spi­sać na kart­kę. O widzi pani: tu, zaraz po G 11 wyświe­tla się stan licz­ni­ka. Piszę tyl­ko do prze­cin­ka. To po prze­cin­ku się nie liczy – pan poświe­cił latar­ką i skru­pu­lat­nie zano­to­wał rząd cyferek.

- Może ci od wody albo od cie­pła mogą tak przez ścia­nę, bez wcho­dze­nia do domu, odczy­tać stan licz­ni­ka. Ale nie my. No sama pani widzi – poma­chał mi przed nosem krót­kim a gru­bym kabel­kiem ze skrzyneczki.

Pokiwałam gło­wą uda­jąc zro­zu­mie­nie i wypu­ści­łam pana do sąsia­dów, życząc uda­ne­go dnia. Do tej pory zacho­dzę w gło­wę: po co mi ten nowy licz­nik? Już wiem, że nie jest inte­li­gent­ny i RWE do 2020 roku wymie­ni mi go na nowy, bar­dziej dokład­ny i cał­ko­wi­cie zdal­ny. Tak przy­naj­mniej wyni­ka z prze­pi­sów. Teoretycznie. Pan w oku­la­rach nie wyglą­dał na takie­go, któ­ry boi się utra­ty pracy.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
A jeszcze lepsze jest to...