Bocian biały jest szary

- autopromocja -

Bociek, bociek leci!
Dalej, żywo, dzie­ci!
Kto bocia­na w lot wyści­gnie,
Temu kasza nie ostygnie.

Maria Konopnicka „Bocian“

Młode bocia­ny bia­łe (Ciconia Ciconia) są sza­re, ich dzio­by sta­ją się czer­wo­ne dopie­ro rok po wyklu­ciu. Młode są kar­mio­ne przez rodzi­ców oko­ło 2 mie­sią­ce po tym cza­sie odla­tu­ją do środ­ko­wej lub połu­dnio­wej Afryki, gdzie spę­dzą nastep­ne trzy lata…

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem