- reklama -
Strona głównaEnergiaSprytni i bogaci mają to...

Sprytni i bogaci mają to w nosie

Gdy wokół wszy­scy narze­ka­ją na dwu­tle­nek węgla, z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią spraw­dzam co roku, ile kasy zgar­nia Arcelor Mittal z han­dlu tym gazem.

No więc w ostat­nim kwar­ta­le ubie­głe­go roku ten naj­więk­szy pro­du­cent sta­li w Polsce i na świe­cie zaro­bił na dwu­tlen­ku węgla 0,2 mld dola­rów. W latach 2008-​12 suma ta wyno­sić może w sumie 1,4 mld euro.

Ale też inne fir­my nie mogą narze­kać na limi­ty emi­sji CO2. Francuski Lafarge, wła­ści­ciel cemen­tow­ni w Polsce, zaro­bił w ostat­nim roku 99 mln euro na han­dlu tym gazem…

Te infor­ma­cje dra­stycz­nie róż­nią się od sygna­łów pły­ną­cych z Brukseli. Gdy fir­my się cie­szą, to urzęd­ni­cy zgrzy­ta­ją zęba­mi.  System han­dlu upraw­nie­nia­mi do emi­sji CO2 sta­je się pośmie­wi­skiem, ceny lecą na łeb na szy­ję  i Komisja Europejska chce ogra­ni­czyć licz­bę upraw­nień na ryn­ku, by jakoś rato­wać cały sys­tem. I tak źle, i tak nie­do­brze.  Bo jeśli ten plan się speł­ni, to prąd zdro­że­je i Polskę może cze­kać fala pro­te­stów, straj­ki, rece­sja i nawet upa­dek rzą­du – stra­szy por­tal wnp​.pl.

Uśmiałam się czy­ta­jąc ten czar­ny sce­na­riusz, bo przy­po­mniał mi się wła­śnie Arcelor Mittal. Na jego wyjąt­ko­wo dobre wyni­ki pra­cu­je w Polsce pięć hut i zakła­dy pro­du­ku­ją­ce naj­wię­cej kok­su w Europie. Hindusom nie spiesz­no ucie­kać z Polski, wręcz prze­ciw­nie – pla­nu­ją dal­sze inwe­sty­cje. Co się sta­nie, jeśli rze­czy­wi­ście euro­biu­ro­kra­ci obe­tną pulę praw do emi­sji CO2 i ich ceny poszy­bu­ją w górę z 5 euro teraz do 30 – 40 euro?

  • a. kon­cern zaro­bi mniej, a może nawet stra­ci, bo dosta­nie mniej­sze limity
  • b. kon­cern zaro­bi wię­cej, bo ceny CO2 pój­dą w górę
  • c. kon­cern ma to w nosie

Wybieram odpo­wiedź c. Chyba nie muszę jej uzasadniać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...
A jeszcze lepsze jest to...