- reklama -
Strona głównaEnergiaSprytni i bogaci mają to...

Sprytni i bogaci mają to w nosie

Gdy wokół wszy­scy narze­ka­ją na dwu­tle­nek węgla, z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią spraw­dzam co roku, ile kasy zgar­nia Arcelor Mittal z han­dlu tym gazem.

No więc w ostat­nim kwar­ta­le ubie­głe­go roku ten naj­więk­szy pro­du­cent sta­li w Polsce i na świe­cie zaro­bił na dwu­tlen­ku węgla 0,2 mld dola­rów. W latach 2008-​12 suma ta wyno­sić może w sumie 1,4 mld euro.

Ale też inne fir­my nie mogą narze­kać na limi­ty emi­sji CO2. Francuski Lafarge, wła­ści­ciel cemen­tow­ni w Polsce, zaro­bił w ostat­nim roku 99 mln euro na han­dlu tym gazem…

Te infor­ma­cje dra­stycz­nie róż­nią się od sygna­łów pły­ną­cych z Brukseli. Gdy fir­my się cie­szą, to urzęd­ni­cy zgrzy­ta­ją zęba­mi.  System han­dlu upraw­nie­nia­mi do emi­sji CO2 sta­je się pośmie­wi­skiem, ceny lecą na łeb na szy­ję  i Komisja Europejska chce ogra­ni­czyć licz­bę upraw­nień na ryn­ku, by jakoś rato­wać cały sys­tem. I tak źle, i tak nie­do­brze.  Bo jeśli ten plan się speł­ni, to prąd zdro­że­je i Polskę może cze­kać fala pro­te­stów, straj­ki, rece­sja i nawet upa­dek rzą­du – stra­szy por­tal wnp​.pl.

Uśmiałam się czy­ta­jąc ten czar­ny sce­na­riusz, bo przy­po­mniał mi się wła­śnie Arcelor Mittal. Na jego wyjąt­ko­wo dobre wyni­ki pra­cu­je w Polsce pięć hut i zakła­dy pro­du­ku­ją­ce naj­wię­cej kok­su w Europie. Hindusom nie spiesz­no ucie­kać z Polski, wręcz prze­ciw­nie – pla­nu­ją dal­sze inwe­sty­cje. Co się sta­nie, jeśli rze­czy­wi­ście euro­biu­ro­kra­ci obe­tną pulę praw do emi­sji CO2 i ich ceny poszy­bu­ją w górę z 5 euro teraz do 30 – 40 euro?

  • a. kon­cern zaro­bi mniej, a może nawet stra­ci, bo dosta­nie mniej­sze limity
  • b. kon­cern zaro­bi wię­cej, bo ceny CO2 pój­dą w górę
  • c. kon­cern ma to w nosie

Wybieram odpo­wiedź c. Chyba nie muszę jej uzasadniać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...
A jeszcze lepsze jest to...