- reklama -
Strona głównaEnergiaSprytni i bogaci mają to...

Sprytni i bogaci mają to w nosie

Gdy wokół wszy­scy narze­ka­ją na dwu­tle­nek węgla, z praw­dzi­wą przy­jem­no­ścią spraw­dzam co roku, ile kasy zgar­nia Arcelor Mittal z han­dlu tym gazem.

No więc w ostat­nim kwar­ta­le ubie­głe­go roku ten naj­więk­szy pro­du­cent sta­li w Polsce i na świe­cie zaro­bił na dwu­tlen­ku węgla 0,2 mld dola­rów. W latach 2008-​12 suma ta wyno­sić może w sumie 1,4 mld euro.

Ale też inne fir­my nie mogą narze­kać na limi­ty emi­sji CO2. Francuski Lafarge, wła­ści­ciel cemen­tow­ni w Polsce, zaro­bił w ostat­nim roku 99 mln euro na han­dlu tym gazem…

Te infor­ma­cje dra­stycz­nie róż­nią się od sygna­łów pły­ną­cych z Brukseli. Gdy fir­my się cie­szą, to urzęd­ni­cy zgrzy­ta­ją zęba­mi.  System han­dlu upraw­nie­nia­mi do emi­sji CO2 sta­je się pośmie­wi­skiem, ceny lecą na łeb na szy­ję  i Komisja Europejska chce ogra­ni­czyć licz­bę upraw­nień na ryn­ku, by jakoś rato­wać cały sys­tem. I tak źle, i tak nie­do­brze.  Bo jeśli ten plan się speł­ni, to prąd zdro­że­je i Polskę może cze­kać fala pro­te­stów, straj­ki, rece­sja i nawet upa­dek rzą­du – stra­szy por­tal wnp​.pl.

Uśmiałam się czy­ta­jąc ten czar­ny sce­na­riusz, bo przy­po­mniał mi się wła­śnie Arcelor Mittal. Na jego wyjąt­ko­wo dobre wyni­ki pra­cu­je w Polsce pięć hut i zakła­dy pro­du­ku­ją­ce naj­wię­cej kok­su w Europie. Hindusom nie spiesz­no ucie­kać z Polski, wręcz prze­ciw­nie – pla­nu­ją dal­sze inwe­sty­cje. Co się sta­nie, jeśli rze­czy­wi­ście euro­biu­ro­kra­ci obe­tną pulę praw do emi­sji CO2 i ich ceny poszy­bu­ją w górę z 5 euro teraz do 30 – 40 euro?

  • a. kon­cern zaro­bi mniej, a może nawet stra­ci, bo dosta­nie mniej­sze limity
  • b. kon­cern zaro­bi wię­cej, bo ceny CO2 pój­dą w górę
  • c. kon­cern ma to w nosie

Wybieram odpo­wiedź c. Chyba nie muszę jej uzasadniać.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł