Martwa Natura

- autopromocja -

Martwa natu­ra w mar­twym świe­cie. SARS-​CoV‑2 tak napraw­dę nie­wie­le zmie­nia. Nie zmie­nia zna­cze­nia ani przy­na­leż­no­ści przed­mio­tów. Nie zmie­nia spo­so­bu, w jaki patrzy­my na te przed­mio­ty. Nie zmie­nia tych­że przed­mio­tów w zupeł­nie inne. Jeżeli więc nie zmie­nia, to gdzie jest zmiana?

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem