- reklama -
Strona głównaEcoLifeBeyoncé nas nie nakręci

Beyoncé nas nie nakręci

Uśmiechnięta Beyoncé w biki­ni z Bangladeszu rekla­mu­je H & M. Ale nie sku­si mnie ani mojej cór­ki do kupo­wa­nia tych ciuszków.

Koncert Beyoncé w Warszawie już za nami. Pozostały bil­l­bo­ar­dy, z jej pod­ra­so­wa­nym w Photoshopie cia­łem, rekla­mu­ją­ce szwedz­ki kon­cern odzie­żo­wy H & M.  Kto z nas nie ma w sza­fie ciu­cha z H & M? Tanie, mod­ne, sty­lo­we, nie wstyd w nich się poka­zać nawet na szy­kow­nej impre­zie. Wręcz prze­ciw­nie, war­to pochwa­lić się w cza­sach kry­zy­su ubio­rem pro­sto ze zwy­kłe­go skle­pu. Każdy tu coś znaj­dzie dla siebie.

Nic dziw­ne­go, że H & M sprze­da­je rocz­nie ubra­nia za 22 miliar­dy dolarów.

Czas jed­nak otwo­rzyć oczy. Spora część tych ubrań pocho­dzi z Bangladeszu. Gdy w ubie­głym mie­sią­cu w sto­li­cy tego kra­ju zawa­lił się budy­nek miesz­czą­cy kil­ka szwal­ni pod jego gru­za­mi zgi­nę­ło ponad tysiąc sto osób. Wybuchła dys­ku­sja o popra­wie warun­ków pra­cy, nagło­śni­ły ją związ­ki zawo­do­we.  H & M odbie­ra poło­wę ubrań wypro­du­ko­wa­nych w Bangladeszu i jako głów­ny pra­co­daw­ca dyk­tu­je stan­dar­dy pracy.

Pod wpły­wem opi­nii publicz­nej H & M, Zara, Marks & Spencer, Carrefour … pod­pi­sa­li dekla­ra­cję o popra­wie warun­ków pra­cy w Bangladeszu.  Spora w tym zasłu­ga euro­pej­skich kon­su­men­tów, mała – Polaków.

Jesteśmy wraż­li­wi na zawar­tość GMO w żyw­no­ści ale mamy w nosie, że ubra­nia pro­du­ko­wa­ne są z baweł­ny GMO. Często nie obcho­dzi nas jak jest pro­du­ko­wa­na żyw­ność, a co dopie­ro ubra­nia. Liczy się cena. Tymczasem nasza opi­nia ma zna­cze­nie. Możemy boj­ko­to­wać nie­któ­rych pro­du­cen­tów i nie­któ­re produkty.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł