- reklama -

Nad morzem

Nad morzem jest ciepło.

Tymczasem w nie­dzie­lę, 28.11. na redę w por­tach w Darłowie, Ustce, Łebie i Kuźnicy wypły­nę­ło ok. 80 kutrów rybackich. 

Rybacy mani­fe­sto­wa­li swo­je nie­za­do­wo­le­nie z dzia­łań Departamentu Rybołówstwa, któ­re ich zda­niem zmie­rza­ją do likwi­da­cji branży.

Protest sta­cjo­nar­nie pro­wa­dzo­ny był w por­tach i przy­sta­niach rybac­kich od Świnoujścia po Hel. Wszędzie tam poja­wi­ły się sygna­li­zu­ją­ce fla­gi i bane­ry z napi­sa­mi taki­mi jak: „Ratujmy rybo­łów­stwo”, „Układ ryb­ny trwa” i „Rybak ofia­rą złych prze­pi­sów”. W nowym rybac­kim pro­gra­mie ope­ra­cyj­nym na lata 2021-​2027 nie ma dla nas, ryba­ków przy­brzeż­nych, mało­ska­lo­wych, pomo­cy z tytu­łu obo­wią­zu­ją­ce­go zaka­zu poło­wu dor­sza. Zostaliśmy bez głów­ne­go źró­dła utrzy­ma­nia, w zamian nie dosta­jąc nic – powie­dział czło­nek szta­bu, rybak z Darłowa Artur Jończyk.

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się kojarzy z jakimś bardzo trudnym okresem, przez który trzeba przejść, coś z nim trzeba zrobić. Natomiast ja bym wrócił do oryginału....

Ile gazu wyciekło z rur Nord Stream 1 i Nord Stream 2

W poniedziałek w nocy 26.09.2022, ciśnienie w jednej z rur podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec spadło z 105 do 7...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...