- reklama -
Strona głównaEcoLifeOd słów do czynów

Od słów do czynów

Zróbmy prezent na święta matce Ziemi.

Świąteczne rekla­my mają nas wpro­wa­dzić w pogod­ny nastrój. Mamy zapo­mnieć o zmar­twie­niach, uwie­rzyć w lep­szy świat, w to, że jeste­śmy dobrzy i poma­ga­my innym, uwie­rzyć w Mikołaja. Dzieci dosta­ją to, cze­go pra­gną. A doro­śli się cie­szą z pre­zen­tów jak dzieci. 

Czy nie mamy już tego dość? 

Mikołaj całuje Matkę Ziemię

W tym roku nor­we­ska pocz­ta Posten poszła krok dalej i w swo­jej rekla­mie poka­za­ła zwią­zek Świętego Mikołaja z Matką Ziemią. Wyszedł im praw­dzi­wy wyci­skacz łez z puen­tą. To co nas łączy jest najważniejsze.

Jak piszą twór­cy fil­mu – agen­cja Pol z Oslo – Święty Mikołaj chce dać ludziom jak naj­wię­cej rado­ści przez dawa­nie pre­zen­tów. Tymczasem Matka Ziemia w pre­zen­tach widzi nad­mier­ną konsumpcję. 

Zobaczcie sami:

Mikołaj nie taki święty

Skąd w Norwegii takie rekla­my? Przecież jest to kraj „zie­lo­ny“, ener­ge­tycz­nie nie­mal nie­za­leż­ny. Problem w tym, że nie­wie­le nor­we­skich firm reali­zu­je plan zmniej­sza­nia emi­sji gazów cie­plar­nia­nych usta­lo­ny w poro­zu­mie­niu pary­skim z 2015 roku. To zde­cy­do­wa­nie za mało. Zmniejszania emi­sji jest nie­zbęd­ne do tego, by zatrzy­mać zmia­ny klimatu. 

Przede wszyst­kim trans­for­ma­cja w Norwegii prze­bie­ga zde­cy­do­wa­nie za wol­no.

Sophie Bruusgaard Jewett, dorad­ca ds. zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w PwC

Statystyki nor­we­skie­go urzę­du poka­zu­ją, że emi­sje gazów cie­plar­nia­nych w Norwegii zosta­ły zmniej­szo­ne tyl­ko o 0,3 pro­cent w latach 2020–2021.

Czytaj tak­że: Prezent na świę­ta. Przeczytaj, zanim kupisz kolej­ny ciuch

Raport kli­ma­tycz­ny PwC poka­zu­je, że tyl­ko dzie­sięć ze 100 naj­więk­szych nor­we­skich firm zobo­wią­za­ło się do reduk­cji emi­sji: Adevinta, DNV, Gjensidige, KLP, Lerøy Seafood Group, Mowi, Møller Mobility Group, Storebrand, Vygruppen oraz … Posten Norge.

- autopromocja -
Podaj dalej
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...
A jeszcze lepsze jest to...