- reklama -
Strona głównaŚwiatFotowoltaika w Hiszpanii zaczyna korzystać...

Fotowoltaika w Hiszpanii zaczyna korzystać ze Słońca

- reklama -

Kolektory sło­necz­ne na dachu domu to naj­prost­sze roz­wią­za­nie do zapew­nie­nia sobie cie­plej wody. W Andaluzji taki widok jest czę­sty. Do nie­daw­na domo­wa foto­wol­ta­ika była opo­dat­ko­wa­na, stąd też nie ma jej jesz­cze tak wie­le jak w Polsce.

Prawo o trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej dopie­ro w 2018 r. zakoń­czy­ło tak zwa­ny poda­tek sło­necz­ny w Hiszpanii. W efek­cie w ubie­głym roku moc foto­wol­ta­iki prze­kro­czy­ła 15 GW. Natomiast moc domo­wej foto­wol­ta­iki zwięk­szy­ła się do 1,2 GW, co według Hiszpańskiej Unii Fotowoltaicznej sta­no­wi ponad 1% mocy zain­sta­lo­wa­nej w Hiszpanii (114 GW, dane z Red Eléctrica z 4 kwiet­nia – poda­je El Pais.)

W porów­na­niu z Polską to nie­wie­le, bo u nas ponad milion pro­su­men­tów w ostat­nich kil­ku latach zain­sta­lo­wa­ło 7 GW mocy. 

Ciepła woda z kolektora

Zamiast kupo­wać pane­le foto­wol­ta­icz­ne Hiszpanie inwe­sto­wa­li w coś zupeł­nie inne­go i tań­sze­go. W Andaluzji nadal czę­ściej na dachach widać kolek­to­ry i pojem­ni­ki na wodę – w skró­cie sło­necz­ne pod­grze­wa­cze wody (ter­mo­si­fon solar). Co cie­ka­we, tutej­sze domo­we kolek­to­ry sło­necz­ne na ogół pra­cu­ją w try­bie natu­ral­ne­go obie­gu wody, bez zewnętrz­ne­go zasi­la­nia. Płaskie sło­necz­ne pod­grze­wa­cze zasi­la­ne są przez ciśnie­nie wody wodo­cią­go­wej (tzw. woda górna). 

Kolektory słoneczne w południowej Hiszpanii. Fot.: Magda Skłodowska

Najtańszy pod­grze­wacz kosz­tu­je oko­ło tysią­ca euro. To nie­wiel­ka kwo­ta, za któ­rą latem moż­na sobie zapew­nić cie­płą wodę. Zdarza się, że rano woda jest let­nia, potem już szyb­ko się nagrze­wa do 50 i wię­cej stop­ni Celsjusza. 

Za dużo energii ze Słońca

Z pew­no­ścią i tu foto­wol­ta­ika zacznie czę­ściej pokry­wać dachy i wol­ne prze­strze­nie. Jak poda­je ”El Pais”, wszyst­kie sło­necz­ne pro­jek­ty opie­wa­ją już na 85 GW mocy, i to bez pro­su­men­tów. W ubie­głym roku odna­wial­ne źró­dła ener­gii dostar­czy­ły 46,7% całej kra­jo­wej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. A to dopie­ro początek.

O ile w Polsce inwe­sto­rzy mają pro­blem z przy­łą­cze­niem farm sło­necz­nych do sie­ci to w Hiszpanii gło­wią już się nad tym, co będą zro­bić z nad­mia­rem taniej ener­gii ze Słońca. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Czy burgery wegetariańskie są zdrowe? Uczeni wzięli je po lupę

Burgery, mielone kotlety, nawet kurczaki czy krewetki - te i inne przysmaki robi się już dzisiaj z roślin i na świecie stają się one...

Wodorowy magazyn energii

Toyota wspólnie z agencją rządową Stanów Zjednoczonych buduje wielkoskalowy wodorowy magazyn energii, który zwiększy wydajność i bezpieczeństwo sieci energetycznej. System opiera się na ogniwach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...