- reklama -
Strona głównaEcoLifeInPost przesyłki dostarczy elektrykami

InPost przesyłki dostarczy elektrykami

InPost zamó­wił kil­ka­set aut elek­trycz­nych, w tym nis­sa­ny i mer­ce­de­sy. Będzie nimi dostar­czał pacz­ki w mia­stach, któ­re przy­stą­pi­ły do pro­gra­mu Green City. To naj­więk­sza trans­ak­cja na pol­skim ryn­ku pojaz­dów elektrycznych.

Pojazdy elek­trycz­ne InPostowi dostar­czy w ramach wynaj­mu dłu­go­ter­mi­no­we­go spół­ka Arval z gru­py BNP Paribas. Kontrakt obej­mu­je czte­ro­let­ni wyna­jem z pakie­tem ser­wi­so­wym, ubez­pie­cze­niem oraz samo­cho­da­mi zastęp­czy­mi w razie potrzeby.

Nasz cel tyl­ko na ten rok to ponad 300 elek­trycz­nych samo­cho­dów we flo­cie InPost – Rafał Brzoska, pre­zes InPost.

InPost wynaj­mie ponad 250 Nissanów e‑NV200 oraz 10 eSprinterów Mercedes-​Benz, któ­re dołą­czą do obec­nej flo­ty samo­cho­dów elek­trycz­nych InPost. 

Auta elektryczne w Green City

Nissany e‑NV200 w powięk­szo­nej wer­sji XL Voltia umoż­li­wia­ją kurie­rom swo­bod­ną pra­cę w pozy­cji sto­ją­cej. Do tego bez­klu­czy­ko­wy dostęp, pod­grze­wa­na kie­row­ni­ca i fote­le zwięk­sza­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia. Auto ma sil­nik o mocy 109 KM. Wysokonapięciowy aku­mu­la­tor o pojem­no­ści 40 kWh zapew­nia real­ny zasięg 200 km. 

Wymiana spa­li­no­wych pojaz­dów dostaw­czych na elek­trycz­ne we flo­tach takich firm, jak InPost jest nie­uchron­na. Celem jest nie tyl­ko obni­ża­nie bie­żą­cych kosz­tów i zmniej­sza­nie lokal­nych zanie­czysz­czeń. W per­spek­ty­wie kil­ku lat wjazd do cen­trów miast może być dozwo­lo­ny wyłącz­nie dla samo­cho­dów zero­emi­syj­nych – Paweł Racis, dyrek­tor han­dlo­wy Arval Service Lease Polska. 

Do pro­gra­mu Green City przy­stą­pi­ły już duże pol­skie mia­sta, w tym Białystok, Sopot, Rzeszów, Łódź, Kraków, Kielce, Wałbrzych, Częstochowa, Zielona Góra, Rybnik.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...