- reklama -
Strona głównaPoradnikOdnawianie mebli daje im drugie...

Odnawianie mebli daje im drugie życie

Fotel buja­ny? Pierwsze sko­ja­rze­nie: Picasso! Był ulu­bio­nym meblem arty­sty, uwiecz­nio­nym zresz­tą na jego kil­ku obra­zach. A ostat­nio: dom Magdy i Krzyśka. Artystyczny. Pełen nie­sza­blo­no­wych deta­li. Urządzony nie­kon­wen­cjo­nal­nie. Obraz na pod­ło­dze w łazien­ce zamiast tera­ko­ty. Rury i kształt­ki hydrau­licz­ne zamiast kla­sycz­nej balu­stra­dy. Regał wypeł­nio­ny winy­la­mi i gra­mo­fon w miej­scu tele­wi­zo­ra. Na ścia­nach foto­gra­fie blo­ków z wiel­kiej pły­ty, któ­re Krzysiek zro­bił do książ­ki Beaty Chomątowskiej “Betonia. Jest nas 12 milionów”.

Wczoraj wró­cił też na swo­je miej­sce sta­ry fotel buja­ny w sty­lu Windsor, któ­ry prze­szedł w mojej pra­cow­ni grun­tow­ną “dekon­struk­cję”.

– Nie lepiej było, cho­le­ra, kupić nowy? Klęłam pod nosem, wycią­ga­jąc kolej­ny gwóźdź z tego buja­ka “po przejściach”.

Gdyby nie Magda, mebel rze­czy­wi­ście mógł­by skoń­czyć pod śmiet­ni­kiem. Jednak dla Magdy, dzien­ni­kar­ki piszą­cej o eko­lo­gii na EcoReporters, odno­wie­nie go było bez­dy­sku­syj­ne. Zresztą, fotel kupio­ny wie­le lat temu, prze­pro­wa­dzał się z nią z miesz­ka­nia do miesz­ka­nia, bo koły­sa­nie uzależnia.Bujaj się więc, Kolego. Za kil­ka lat pew­nie znów się zobaczymy. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł