- reklama -
Strona głównaPoradnikOdnawianie mebli daje im drugie...

Odnawianie mebli daje im drugie życie

Fotel buja­ny? Pierwsze sko­ja­rze­nie: Picasso! Był ulu­bio­nym meblem arty­sty, uwiecz­nio­nym zresz­tą na jego kil­ku obra­zach. A ostat­nio: dom Magdy i Krzyśka. Artystyczny. Pełen nie­sza­blo­no­wych deta­li. Urządzony nie­kon­wen­cjo­nal­nie. Obraz na pod­ło­dze w łazien­ce zamiast tera­ko­ty. Rury i kształt­ki hydrau­licz­ne zamiast kla­sycz­nej balu­stra­dy. Regał wypeł­nio­ny winy­la­mi i gra­mo­fon w miej­scu tele­wi­zo­ra. Na ścia­nach foto­gra­fie blo­ków z wiel­kiej pły­ty, któ­re Krzysiek zro­bił do książ­ki Beaty Chomątowskiej „Betonia. Jest nas 12 milionów“.

Wczoraj wró­cił też na swo­je miej­sce sta­ry fotel buja­ny w sty­lu Windsor, któ­ry prze­szedł w mojej pra­cow­ni grun­tow­ną „dekon­struk­cję“.

- Nie lepiej było, cho­le­ra, kupić nowy? Klęłam pod nosem, wycią­ga­jąc kolej­ny gwóźdź z tego buja­ka „po przejściach“.

Gdyby nie Magda, mebel rze­czy­wi­ście mógł­by skoń­czyć pod śmiet­ni­kiem. Jednak dla Magdy, dzien­ni­kar­ki piszą­cej o eko­lo­gii na EcoReporters, odno­wie­nie go było bez­dy­sku­syj­ne. Zresztą, fotel kupio­ny wie­le lat temu, prze­pro­wa­dzał się z nią z miesz­ka­nia do miesz­ka­nia, bo koły­sa­nie uzależnia.Bujaj się więc, Kolego. Za kil­ka lat pew­nie znów się zobaczymy. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
A jeszcze lepsze jest to...