- reklama -
Strona głównaInstagramGaz Węgiel Para

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch, para buch! Parafrazując zna­ny wiersz Juliana Tuwima, wie­le wska­zu­je na to, że wie­lo­krot­nie prze­kła­da­ne odda­nie do użyt­ku nowe­go blo­ku gazowo-​parowego w Elektrociepłowni Żerań doj­dzie wresz­cie do skut­ku. Blok ma doce­lo­wo zastą­pić trzy wod­ne blo­ki ogrze­wa­ne do tej pory węglem.

Jak widać na zdję­ciu, blok gazowo-​parowy w EC Żerań o mocy 497 MW już pra­cu­je, cho­ciaż ofi­cjal­nie nie został jesz­cze odda­ny do użyt­ku. Aktualny ter­min prze­ka­za­nia do eks­plo­ata­cji blo­ku gazowo-​parowego w EC Żerań o mocy osią­gal­nej 497 MW to 6 grud­nia 2021 r. – dono­si por­tal Gasinsideinformationplatform.

Wykonawca blo­ku jest kon­sor­cjum Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimex Mostostal.

EC Żerań i EC Siekierki są zakła­da­mi dostar­cza­ją­cym miesz­kań­com sto­li­cy naj­wię­cej cie­pła. Elektrociepłownie nale­żą do PGNiG Termika, nale­żą­cej do gru­py kapi­ta­ło­wej PGNiG.

- autopromocja -
Podziel się
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł