- reklama -
Strona głównaEcoLifeBrzydkie, ale zdrowe. Sieć wprowadza...

Brzydkie, ale zdrowe. Sieć wprowadza prawdziwe polskie warzywa

W skle­pach Kaufland w Polsce klien­ci mogą zna­leźć nową linię pro­duk­tów Naturalsi. Obejmuje ona owo­ce i warzy­wa, któ­re pocho­dzą od pol­skich rol­ni­ków i swo­im wyglą­dem odbie­ga­ją od ide­ału. Sieć zde­cy­do­wa­ła się wpro­wa­dzić ten asor­ty­ment, aby wspie­rać lokal­nych dostaw­ców i nie­mar­no­wa­nie żywności.

W Kauflandzie moż­na kupić pol­ską mar­chew, pie­trusz­kę, bura­ki, ziem­nia­ki, seler, a tak­że grusz­ki i jabł­ka, któ­re nie są „ide­al­ne“. Sieć dołą­cza się tym samym do rodzą­ce­go się tren­du sta­wia­nia na natu­ral­ne pro­duk­ty. Wygląd nie zawsze świad­czy o jako­ści. Naturalne warzy­wa mogą wyglą­dać gorzej, są krzy­we albo ułom­ne, jed­nak ich jakość jest wysoka. 

Przypomnijmy, że w ubie­głym roku gło­śna była akcja zwią­za­na z krzy­wy­mi bura­ka­mi. Rolnik z Polski nie mógł sprze­dać swo­ich warzyw wła­śnie dla­te­go, że ich wygląd był dale­ki od ide­ału. Zamiast okrą­głych buracz­ków zebrał powy­krę­ca­ne, podłuż­ne zie­mio­pło­dy. Ostatecznie jego pro­duk­cję kupił Lidl, któ­ry nie omiesz­kał infor­mo­wać klien­tów o tym, że jest to pro­dukt polski. 

Czytaj tak­że: Słynne krzy­we buraki

Świadomi kon­su­men­ci z Warszawy i oko­lic zna­ją też fir­mę zie­lo­na skrzyn­ka, któ­ra ma w swo­jej ofer­cie Brzydki Box. „Warzywa i owo­ce z tego boxa nie są ani rów­ne, ani zgrab­ne, ale są tak samo świe­że i smacz­ne, jak ich pro­por­cjo­nal­ni i jed­no­staj­nie wybar­wie­ni kole­dzy. Box przy­go­to­wa­ny z myślą o warzy­wo­żer­cach, któ­rzy doce­nia­ją smak i ukry­te pięk­no wszyst­kich warzyw, nawet tych, dla któ­rych zabra­kło­by miej­sca na skle­po­wej pół­ce :)“ – prze­ko­nu­je fir­ma. W Brzydkim Boksie nigdy nie wia­do­mo, co się tra­fi, co jest dodat­ko­wą atrak­cją dla zamawiającego. 

 Na koniec war­to dodać, że powy­krę­ca­ne i brzyd­kie warzy­wa i owo­ce to wspa­nia­ła zaba­wa dla dzieci.

- Dlaczego to jabł­ko ma takie krop­ki – zapy­ta­ło mnie ostat­nio dziecko. 

- Bo się sta­rze­je, to natu­ral­ne – odpowiedziałam. 

Tak napraw­dę coraz trud­nej jest spo­tkać powy­krę­ca­ne, dziw­ne i śmiesz­ne warzy­wa. Oby zupeł­nie nie znik­nę­ły i było ich w skle­pach pod dostatkiem!

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...