- reklama -
Strona głównaEcoLifeKażde dziecko to uwielbia

Każde dziecko to uwielbia

Rower dla dzie­ci to tanie roz­wią­za­nie i wspa­nia­ła zaba​wa​.To tak­że, o czym cza­sa­mi zapo­mi­na­my, śro­dek transportu.

Codziennie patrzy­my, jak rodzi­ce ładu­ją pocie­chy do aut. Czasami jesz­cze z kanap­ką w ręku, by doja­dły śnia­da­nie. Czasami ze smart­fo­nem czy table­tem, by w dro­dze w kor­kach mia­ły czym się zająć. Rower dla dzie­ci zosta­je w domu, w gara­żu, na pod­jeź­dzie. Spróbujcie inne­go roz­wią­za­nia. Teraz jest naj­lep­szy czas na naukę dzie­ci jaz­dy na rowe­rze i zaszcze­pie­nie zdro­wych nawy­ków. Każdy, kto ma rower dla dzie­ci, powi­nien zro­bić z nie­go uży­tek. Dziecko wyro­sło – oddaj­cie rowe­rek innym.

Droga do szko­ły, przed­szko­la powin­na być przy­ja­zna dla dzie­ci. Najlepiej, by nie musia­ły dale­ko dojeż­dżać. Ale przede wszyst­kim powin­na być bez­piecz­na. Walczcie o ścież­ki rowe­ro­we, wybie­raj­cie dro­gi przez par­ki i las. Bez stra­chu o to, że pocie­cha wpad­nie pod samo­chód. Dzieci szyb­ko się uczą, pozna­ją zna­ki dro­go­we, sta­ją się ostroż­niej­sze i bar­dziej wyczu­lo­ne na nie­bez­pie­czeń­stwa ze stro­ny kie­row­ców. Codziennie z Jankiem poko­nu­je­my dro­gę do i z przed­szko­la w kwa­drans. On jeź­dzi coraz lepiej, ja mam coraz lep­szą kon­dy­cję. Lekarz orto­pe­da będzie zado­wo­lo­ny, a my uwiel­bia­my tak spę­dzać czas.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...
A jeszcze lepsze jest to...