Kurki poszły w las

- autopromocja -

Kiedy zaczy­na się sezon na kur­ki? Już się zaczął! W poło­wie czerw­ca poja­wi­ły się pierw­sze tego lata cha­rak­te­ry­stycz­ne, o żół­tym zabar­wie­niu, jadal­ne grzy­by – kurki.

Gdzie rosną kurki w lesie?

Jest to grzyb pospo­li­ty, obec­nie jed­nak coraz rzad­szy. Rośnie głów­nie w sie­dli­skach boro­wych, w mchu lub opa­dłych liściach. Kurki rosną zwy­kle w sym­bio­zie z sosną i świer­kiem, ale tak­że z dębem, bukiem i grabem.

Występują gro­mad­nie.

Jak przyrządzić kurki?

Sos kur­ko­wy wg. Roberta Makłowicza

  • 300 g – kurek świe­żych lub mrożonych,
  • 1 – cebula,
  • 2 – łyż­ki masła,
  • 1 – łyż­ka mąki,
  • 0,5 – szklan­ki śmietany,
  • sól, pieprz

Na patel­ni roz­grze­wa­my masło doda­je­my drob­no posie­ka­ną cebu­lę i ją blan­szu­je­my,
po czym doda­je­my kur­ki i po pod­sma­że­niu doda­je­my bulion jarzy­no­wy lub dro­bio­wy ok. szklan­ki. Gotujemy ok. 10 – 15 min.
Do śmie­ta­ny doda­je­my 1 łyż­kę mąki, soli­my (nie warzy się tak moc­no) i dokład­nie mie­sza­my,
po czym roz­pro­wa­dza­my w sosie (śmie­ta­nę har­tu­je­my wcze­śniej). Sos dokład­nie wymie­szać i dopro­wa­dzić do zago­to­wa­nia inten­syw­nie mie­sza­jąc. Podajemy z tym co mamy pod ręką: mło­dy­mi ziem­nia­ka­mi, szpec­la­mi, maka­ro­nem, omletem.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem