Ząb zupa dąb

- autopromocja -

Klimat się nie ozię­bia
gałę­zie sta­ja dęba
cicho jak śnie­giem zasiał (M.R.)

Na zdję­ciu: Dąb Bartek, jeden z naj­star­szych w Polsce dębów, od 1954 roku chro­nio­ny pra­wem jako pomnik przy­ro­dy, rosną­cy na tere­nie leśnic­twa Bartków (nad­le­śnic­two Zagnańsk), przy dro­dze woje­wódz­kiej nr 750 z Zagnańska do Samsonowa, w woje­wódz­twie świętokrzyskim.

„Ząb zupa dąb“ to nawią­za­nie do pio­sen­ki Kabaretu Starszych Panów, pod tym samym tytu­łem. Słowa: Jeremi Przybora.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem