- reklama -
Strona głównaEcoLifeZielona sznurówka

Zielona sznurówka

Jakiś czas temu zakoń­czył się w Warszawie szczyt kli­ma­tycz­ny COP19. Nawet go nie zauwa­ży­łam. Nie ja jedna.

Po tym szczy­cie zosta­ła u mnie w domu zie­lo­na sznu­rów­ka. Pewnego dnia przy­niósł ją mąż i powiedział:

- To maskot­ka szczy­tu klimatycznego.

- Szkoda, że nie dali ci dru­giej, miał­byś do pary – odparłam.

- Eee tam. Wolę czar­ne, ale nie mieli.

Może kolor czar­ny wszyst­kim koja­rzy się z węglem, a sznu­rów­ka to taki sym­bol, za któ­ry kie­dyś moż­na było dostać w mor­dę? Długo by się roz­pi­sy­wać nad ukry­tą sym­bo­li­ką i chy­ba nie war­to. Zielona sznu­rów­ka jest faj­na sama w sobie, ale za mało poważ­na, by doszu­ki­wać się w niej głęb­sze­go sensu.

Niestety tego sen­su nie zna­la­złam też w samym COP19. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło pra­wie dwie­ście państw, a kon­klu­zja na koniec brzmia­ła mniej wię­cej tak: posta­na­wia­my, że coś wymy­śli­my do 2015 roku. Najlepiej chy­ba ten szczyt pod­su­mo­wa­ła fir­ma zaj­mu­ją­ca się han­dlem pra­wa­mi do emi­sji CO2 Pravda Capital Partners:

„Who real­ly cares? Nothing serio­usly pro­duc­ti­ve can come of the­se talks any­way except may­be final resi­gna­tion on the cur­rent direc­tion and focus on other more pro­duc­ti­ve solutions“.

Rozumiem ich roz­cza­ro­wa­nie, bo upraw­nie­nia, któ­ry­mi han­dlu­ją, zno­wu stra­ci­ły na war­to­ści, a część z nich (tzw. CER – cer­ty­fi­ka­ty reduk­cji emi­sji) jest wręcz na pozio­mie śmie­cio­wym kil­ku­dzie­się­ciu eurocentów.

Pravda Capital Partners wska­zu­je kie­ru­nek, w jakim powin­ni pójść poli­ty­cy, jeśli napraw­dę myślą o poro­zu­mie­niu „dla kli­ma­tu“. To wzór Japonii, któ­ra przy­zna­ła, że nie uda jej się dalej ogra­ni­czać emi­sji powo­du­ją­cych efekt cie­plar­nia­ny. Zamiast tego prze­zna­czy w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat na inno­wa­cje i nowe tech­no­lo­gie 110 mld. dolarów !!!

To suma porów­ny­wal­na ze wszyst­ki­mi pie­niędz­mi, jakie Polska otrzy­ma z Unii Europejskiej do 2020 roku.

Podoba mi się pomysł Japonii znacz­nie bar­dziej niż pomy­sły Brukseli. Zresztą, nie mnie jed­nej. Bjorn Lomborg na łamach Timesa pro­po­nu­je: znajdź­my tań­sze meto­dy czy­stej ener­gii. Obecne wyso­kie sub­sy­dia szko­dzą gospodarce. 

I takich gło­sów jest wię­cej. Ot i kon­klu­zja po COP19.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...