- reklama -
Strona głównaEcoLifeZielona sznurówka

Zielona sznurówka

Jakiś czas temu zakoń­czył się w Warszawie szczyt kli­ma­tycz­ny COP19. Nawet go nie zauwa­ży­łam. Nie ja jedna.

Po tym szczy­cie zosta­ła u mnie w domu zie­lo­na sznu­rów­ka. Pewnego dnia przy­niósł ją mąż i powiedział:

- To maskot­ka szczy­tu klimatycznego.

- Szkoda, że nie dali ci dru­giej, miał­byś do pary – odparłam.

- Eee tam. Wolę czar­ne, ale nie mieli.

Może kolor czar­ny wszyst­kim koja­rzy się z węglem, a sznu­rów­ka to taki sym­bol, za któ­ry kie­dyś moż­na było dostać w mor­dę? Długo by się roz­pi­sy­wać nad ukry­tą sym­bo­li­ką i chy­ba nie war­to. Zielona sznu­rów­ka jest faj­na sama w sobie, ale za mało poważ­na, by doszu­ki­wać się w niej głęb­sze­go sensu.

Niestety tego sen­su nie zna­la­złam też w samym COP19. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło pra­wie dwie­ście państw, a kon­klu­zja na koniec brzmia­ła mniej wię­cej tak: posta­na­wia­my, że coś wymy­śli­my do 2015 roku. Najlepiej chy­ba ten szczyt pod­su­mo­wa­ła fir­ma zaj­mu­ją­ca się han­dlem pra­wa­mi do emi­sji CO2 Pravda Capital Partners:

„Who real­ly cares? Nothing serio­usly pro­duc­ti­ve can come of the­se talks any­way except may­be final resi­gna­tion on the cur­rent direc­tion and focus on other more pro­duc­ti­ve solutions“.

Rozumiem ich roz­cza­ro­wa­nie, bo upraw­nie­nia, któ­ry­mi han­dlu­ją, zno­wu stra­ci­ły na war­to­ści, a część z nich (tzw. CER – cer­ty­fi­ka­ty reduk­cji emi­sji) jest wręcz na pozio­mie śmie­cio­wym kil­ku­dzie­się­ciu eurocentów.

Pravda Capital Partners wska­zu­je kie­ru­nek, w jakim powin­ni pójść poli­ty­cy, jeśli napraw­dę myślą o poro­zu­mie­niu „dla kli­ma­tu“. To wzór Japonii, któ­ra przy­zna­ła, że nie uda jej się dalej ogra­ni­czać emi­sji powo­du­ją­cych efekt cie­plar­nia­ny. Zamiast tego prze­zna­czy w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat na inno­wa­cje i nowe tech­no­lo­gie 110 mld. dolarów !!!

To suma porów­ny­wal­na ze wszyst­ki­mi pie­niędz­mi, jakie Polska otrzy­ma z Unii Europejskiej do 2020 roku.

Podoba mi się pomysł Japonii znacz­nie bar­dziej niż pomy­sły Brukseli. Zresztą, nie mnie jed­nej. Bjorn Lomborg na łamach Timesa pro­po­nu­je: znajdź­my tań­sze meto­dy czy­stej ener­gii. Obecne wyso­kie sub­sy­dia szko­dzą gospodarce. 

I takich gło­sów jest wię­cej. Ot i kon­klu­zja po COP19.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...