- reklama -
Strona głównaEnergiaKto da więcej?

Kto da więcej?

Ufunduję nagro­dę dla dzien­ni­ka­rza, któ­ry to dobrze opi­sze – powie­dział mi nie­daw­no jeden z pre­ze­sów. Oby sowi­tą – odpo­wie­dzia­łam mu wprost.

Konwersacja mia­ła miej­sce w kulu­arach sali pod kopu­łą, w gma­chu mini­ster­stwa gospo­dar­ki. Trwała kon­fe­ren­cja o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. Zrobiono prze­rwę, bo temat był cięż­ki i skomplikowany.

Grzegorz Wiśniewski, pre­zes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wyda­wał się być ucie­szo­ny na mój widok. Ja też o mały włos nie uści­ska­łam go. Ale nie­ste­ty, nie wie­dzia­łam co powie­dzieć. Inni też wstrzy­my­wa­li się z opi­nia­mi o tema­cie kon­fe­ren­cji. W koń­cu pan Grzegorz zapro­po­no­wał nagro­dę. Dla tego, kto traf­nie opi­sze, co pla­nu­je ministerstwo.

– Musi to być nagro­da nie byle jaka – poradziłam.

– Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej daje 10 tys. dla dzien­ni­ka­rza, któ­ry rze­tel­nie opi­su­je ener­ge­ty­kę wia­tro­wą. A Klub Publicystów Ochrony Środowiska pod­bi­ja staw­kę do 20 tys. zł za rze­tel­ne prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji o zmia­nach klimatu

– Pan, panie Grzegorzu, musi dać więc co naj­mniej 30 tysięcy.

Trochę się uśmia­li­śmy ja, pan Grzegorz, i kole­żan­ka z Greenpeace. Oczywiście nie była to pro­po­zy­cja na serio.

Ale mi od dłuż­sze­go cza­su, cał­kiem serio, wca­le nie jest do śmie­chu. Bo przez rok i dwa mie­sią­ce, gdy nie pra­co­wa­łam i mogłam zająć się Jasiem, media zmie­ni­ły się bar­dzo. Coraz mniej­sze ma zna­cze­nie, co pisze­my, coraz więk­sze – za ile, jak dro­dzy jeste­śmy i ile kosz­tu­je­my pracodawcę.

Dlatego zazdrosz­czę Rafałowi Zasuniowi (z Gazety Wyborczej) pomy­słu por­ta­lu Wysokie Napięcie. Ma spon­so­rów a jego arty­ku­ły są prze­dru­ko­wy­wa­ne potem na innych por­ta­lach, w tym na stro­nie wybor​cza​.biz. Początkowo zasta­na­wia­łam się, jak Gazeta w tej sytu­acji napi­sze np. o prą­dzie za dro­gim dla Polaka?  Ale zaraz powsty­dzi­łam się tej myśli i doszłam do wnio­sku, że z pew­no­ścią Rafał da radę.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...