- reklama -
Strona głównaEnergiaKto da więcej?

Kto da więcej?

Ufunduję nagro­dę dla dzien­ni­ka­rza, któ­ry to dobrze opi­sze – powie­dział mi nie­daw­no jeden z pre­ze­sów. Oby sowi­tą – odpo­wie­dzia­łam mu wprost.

Konwersacja mia­ła miej­sce w kulu­arach sali pod kopu­łą, w gma­chu mini­ster­stwa gospo­dar­ki. Trwała kon­fe­ren­cja o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. Zrobiono prze­rwę, bo temat był cięż­ki i skomplikowany.

Grzegorz Wiśniewski, pre­zes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wyda­wał się być ucie­szo­ny na mój widok. Ja też o mały włos nie uści­ska­łam go. Ale nie­ste­ty, nie wie­dzia­łam co powie­dzieć. Inni też wstrzy­my­wa­li się z opi­nia­mi o tema­cie kon­fe­ren­cji. W koń­cu pan Grzegorz zapro­po­no­wał nagro­dę. Dla tego, kto traf­nie opi­sze, co pla­nu­je ministerstwo.

– Musi to być nagro­da nie byle jaka – poradziłam.

– Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej daje 10 tys. dla dzien­ni­ka­rza, któ­ry rze­tel­nie opi­su­je ener­ge­ty­kę wia­tro­wą. A Klub Publicystów Ochrony Środowiska pod­bi­ja staw­kę do 20 tys. zł za rze­tel­ne prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji o zmia­nach klimatu

– Pan, panie Grzegorzu, musi dać więc co naj­mniej 30 tysięcy.

Trochę się uśmia­li­śmy ja, pan Grzegorz, i kole­żan­ka z Greenpeace. Oczywiście nie była to pro­po­zy­cja na serio.

Ale mi od dłuż­sze­go cza­su, cał­kiem serio, wca­le nie jest do śmie­chu. Bo przez rok i dwa mie­sią­ce, gdy nie pra­co­wa­łam i mogłam zająć się Jasiem, media zmie­ni­ły się bar­dzo. Coraz mniej­sze ma zna­cze­nie, co pisze­my, coraz więk­sze – za ile, jak dro­dzy jeste­śmy i ile kosz­tu­je­my pracodawcę.

Dlatego zazdrosz­czę Rafałowi Zasuniowi (z Gazety Wyborczej) pomy­słu por­ta­lu Wysokie Napięcie. Ma spon­so­rów a jego arty­ku­ły są prze­dru­ko­wy­wa­ne potem na innych por­ta­lach, w tym na stro­nie wybor​cza​.biz. Początkowo zasta­na­wia­łam się, jak Gazeta w tej sytu­acji napi­sze np. o prą­dzie za dro­gim dla Polaka?  Ale zaraz powsty­dzi­łam się tej myśli i doszłam do wnio­sku, że z pew­no­ścią Rafał da radę.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł