- reklama -
Strona głównaEnergiaKto da więcej?

Kto da więcej?

Ufunduję nagro­dę dla dzien­ni­ka­rza, któ­ry to dobrze opi­sze – powie­dział mi nie­daw­no jeden z pre­ze­sów. Oby sowi­tą – odpo­wie­dzia­łam mu wprost.

Konwersacja mia­ła miej­sce w kulu­arach sali pod kopu­łą, w gma­chu mini­ster­stwa gospo­dar­ki. Trwała kon­fe­ren­cja o odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. Zrobiono prze­rwę, bo temat był cięż­ki i skomplikowany.

Grzegorz Wiśniewski, pre­zes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wyda­wał się być ucie­szo­ny na mój widok. Ja też o mały włos nie uści­ska­łam go. Ale nie­ste­ty, nie wie­dzia­łam co powie­dzieć. Inni też wstrzy­my­wa­li się z opi­nia­mi o tema­cie kon­fe­ren­cji. W koń­cu pan Grzegorz zapro­po­no­wał nagro­dę. Dla tego, kto traf­nie opi­sze, co pla­nu­je ministerstwo.

- Musi to być nagro­da nie byle jaka – poradziłam.

- Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej daje 10 tys. dla dzien­ni­ka­rza, któ­ry rze­tel­nie opi­su­je ener­ge­ty­kę wia­tro­wą. A Klub Publicystów Ochrony Środowiska pod­bi­ja staw­kę do 20 tys. zł za rze­tel­ne prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji o zmia­nach klimatu

- Pan, panie Grzegorzu, musi dać więc co naj­mniej 30 tysięcy.

Trochę się uśmia­li­śmy ja, pan Grzegorz, i kole­żan­ka z Greenpeace. Oczywiście nie była to pro­po­zy­cja na serio.

Ale mi od dłuż­sze­go cza­su, cał­kiem serio, wca­le nie jest do śmie­chu. Bo przez rok i dwa mie­sią­ce, gdy nie pra­co­wa­łam i mogłam zająć się Jasiem, media zmie­ni­ły się bar­dzo. Coraz mniej­sze ma zna­cze­nie, co pisze­my, coraz więk­sze – za ile, jak dro­dzy jeste­śmy i ile kosz­tu­je­my pracodawcę.

Dlatego zazdrosz­czę Rafałowi Zasuniowi (z Gazety Wyborczej) pomy­słu por­ta­lu Wysokie Napięcie. Ma spon­so­rów a jego arty­ku­ły są prze­dru­ko­wy­wa­ne potem na innych por­ta­lach, w tym na stro­nie wybor​cza​.biz. Początkowo zasta­na­wia­łam się, jak Gazeta w tej sytu­acji napi­sze np. o prą­dzie za dro­gim dla Polaka?  Ale zaraz powsty­dzi­łam się tej myśli i doszłam do wnio­sku, że z pew­no­ścią Rafał da radę.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
A jeszcze lepsze jest to...