- reklama -
Strona głównaEnergiaMagia noworocznych podwyżek

Magia noworocznych podwyżek

Dostałam wła­śnie cho­in­ko­wy list od moje­go dostaw­cy prą­du. RWE infor­mu­je mnie, że pod­no­si od nowe­go roku ceny. Rok wcze­śniej też taki list dosta­łam. Czy to sta­nie się tradycją?

RWE przy­słał mi list z nowy­mi staw­ka­mi opłat za ener­gię elek­trycz­ną: jed­na kilo­wa­to­go­dzi­na będzie kosz­to­wa­ła 0,2878 zł.  Oczywiście, nie wie­dzia­łam ile teraz pła­cę, ale odszu­ka­łam pismo sprzed roku. Od stycz­nia pła­ci­łam 0,2759 zł za kWh. Obliczyłam więc, że zapła­cę w przy­szłym roku o ponad 4 proc. wię­cej za prąd. Trochę się zdenerwowałam.

RWE tłu­ma­czy pod­wyż­ki zwięk­sza­ją­cy­mi się obo­wiąz­ka­mi zaku­pu ener­gii odna­wial­nej. Rok temu też uży­wał tego argu­men­tu. Sprawdziłam: rok temu kła­ma­li, w tym roku napi­sa­li praw­dę. Sprawdzam dalej. Rok temu musie­li  pła­cić wię­cej za ener­gię z koge­ne­ra­cji, od stycz­nia 2013 roku wzro­sną ich kosz­ty zwią­za­ne z pod­no­sze­niem efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i zaku­pem ener­gii z meta­nu. Tak wyni­ka z prze­pi­sów, mają rację… Teoretycznie.

Bo prze­cież ener­gia tanie­je, zarów­no ta zie­lo­na jak i „czar­na“ i to o kil­ka­na­ście pro­cent. Co z tego, ze obo­wiąz­ki nie­znacz­nie rosną, sko­ro RWE  i tak pono­si mniej­sze kosz­ty. Wystarczy spraw­dzić noto­wa­nia Towarowej Giełdy Energii, albo poczy­tać o tym choć tro­chę.

W dodat­ku pre­zes Urzędu Regulacji Energetyki zapo­wie­dział, że nie będzie zatwier­dzał pod­wy­żek  wła­śnie ze wzglę­du na spa­da­ją­ce ceny na ryn­ku hurtowym. 

I znów czu­ję się oszu­ka­na na Święta.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
A jeszcze lepsze jest to...