- reklama -
Strona głównaEnergiaMagia noworocznych podwyżek

Magia noworocznych podwyżek

Dostałam wła­śnie cho­in­ko­wy list od moje­go dostaw­cy prą­du. RWE infor­mu­je mnie, że pod­no­si od nowe­go roku ceny. Rok wcze­śniej też taki list dosta­łam. Czy to sta­nie się tradycją?

RWE przy­słał mi list z nowy­mi staw­ka­mi opłat za ener­gię elek­trycz­ną: jed­na kilo­wa­to­go­dzi­na będzie kosz­to­wa­ła 0,2878 zł.  Oczywiście, nie wie­dzia­łam ile teraz pła­cę, ale odszu­ka­łam pismo sprzed roku. Od stycz­nia pła­ci­łam 0,2759 zł za kWh. Obliczyłam więc, że zapła­cę w przy­szłym roku o ponad 4 proc. wię­cej za prąd. Trochę się zdenerwowałam.

RWE tłu­ma­czy pod­wyż­ki zwięk­sza­ją­cy­mi się obo­wiąz­ka­mi zaku­pu ener­gii odna­wial­nej. Rok temu też uży­wał tego argu­men­tu. Sprawdziłam: rok temu kła­ma­li, w tym roku napi­sa­li praw­dę. Sprawdzam dalej. Rok temu musie­li  pła­cić wię­cej za ener­gię z koge­ne­ra­cji, od stycz­nia 2013 roku wzro­sną ich kosz­ty zwią­za­ne z pod­no­sze­niem efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i zaku­pem ener­gii z meta­nu. Tak wyni­ka z prze­pi­sów, mają rację… Teoretycznie.

Bo prze­cież ener­gia tanie­je, zarów­no ta zie­lo­na jak i „czar­na“ i to o kil­ka­na­ście pro­cent. Co z tego, ze obo­wiąz­ki nie­znacz­nie rosną, sko­ro RWE  i tak pono­si mniej­sze kosz­ty. Wystarczy spraw­dzić noto­wa­nia Towarowej Giełdy Energii, albo poczy­tać o tym choć tro­chę.

W dodat­ku pre­zes Urzędu Regulacji Energetyki zapo­wie­dział, że nie będzie zatwier­dzał pod­wy­żek  wła­śnie ze wzglę­du na spa­da­ją­ce ceny na ryn­ku hurtowym. 

I znów czu­ję się oszu­ka­na na Święta.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...