- reklama -

I love Denver

Mieszka się tu lepiej niż w Kalifornii. To mia­sto dla mnie. Denver zre­zy­gno­wa­ło z orga­ni­za­cji igrzysk olim­pij­skich, ponie­waż tak chcie­li jego mieszkańcy.

Stolica sta­nu Kolorado – Denver wyra­sta z pre­rii, w odda­li widać Góry Skaliste, do któ­rych moż­na wygod­nie wysko­czyć na week­end na nar­ty. Podatki w Kolorado są niż­sze niż w Kalifornii, a kli­mat rów­nie łagod­ny. Łatwo mi uwie­rzyć, że Kolorado to zie­mia obie­ca­na, bo tam byłam, a do Kalifornii już nie dojechałam.

Moją miłość do Denver umoc­ni­ła infor­ma­cja, o któ­rej dowie­dzia­łam się dziś. W 1970 roku mia­sto wygra­ło sta­ra­nia o XII Igrzyska Olimpijskie, ale w 1972 roku miesz­kań­cy prze­gło­so­wa­li rezy­gna­cję z orga­ni­za­cji tej impre­zy. Powodem były wyso­kie kosz­ty i zbyt duży wpływ inwe­sty­cji  na środowisko.

Ciekawe, co by na to powie­dział nasz pre­zy­dent? Szkoda, że Piotr Kraśko nie zapy­tał go o to w sztyw­nym wywia­dzie sprzed dwóch dni. Z nie­do­wie­rza­niem słu­cha­łam, jak Bronisław Komorowski twier­dzi, że nad­rzęd­nym inte­re­sem Polski są mistrzo­stwa pił­ki  noż­nej Euro 2012. To oczy­wi­ście odpo­wiedź na wezwa­nie PiS do boj­ko­tu impre­zy na Ukrainie.

Ja zga­dzam się z miesz­kań­ca­mi Denver. Niedawno w Rzepie prze­czy­ta­łam cie­ka­wy felie­ton Instytutu Badań Strukturalnych. O kra­jach, któ­re inwe­sto­wa­ły unij­ne pie­nią­dze w dro­gą infra­struk­tu­rę i cheł­pi­ły się, jak np. Hiszpania, orga­ni­za­cją spor­to­wych imprez. Efekt jest taki, że dziś te kra­je nie mają wie­le do zaofe­ro­wa­nia. Autorzy felie­to­nu radzą, by Polska posta­wi­ła na inno­wa­cje zamiast na efek­tow­ne sta­dio­ny, któ­re potem trud­no utrzymać.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł