- reklama -

I love Denver

Mieszka się tu lepiej niż w Kalifornii. To mia­sto dla mnie. Denver zre­zy­gno­wa­ło z orga­ni­za­cji igrzysk olim­pij­skich, ponie­waż tak chcie­li jego mieszkańcy.

Stolica sta­nu Kolorado – Denver wyra­sta z pre­rii, w odda­li widać Góry Skaliste, do któ­rych moż­na wygod­nie wysko­czyć na week­end na nar­ty. Podatki w Kolorado są niż­sze niż w Kalifornii, a kli­mat rów­nie łagod­ny. Łatwo mi uwie­rzyć, że Kolorado to zie­mia obie­ca­na, bo tam byłam, a do Kalifornii już nie dojechałam.

Moją miłość do Denver umoc­ni­ła infor­ma­cja, o któ­rej dowie­dzia­łam się dziś. W 1970 roku mia­sto wygra­ło sta­ra­nia o XII Igrzyska Olimpijskie, ale w 1972 roku miesz­kań­cy prze­gło­so­wa­li rezy­gna­cję z orga­ni­za­cji tej impre­zy. Powodem były wyso­kie kosz­ty i zbyt duży wpływ inwe­sty­cji  na środowisko.

Ciekawe, co by na to powie­dział nasz pre­zy­dent? Szkoda, że Piotr Kraśko nie zapy­tał go o to w sztyw­nym wywia­dzie sprzed dwóch dni. Z nie­do­wie­rza­niem słu­cha­łam, jak Bronisław Komorowski twier­dzi, że nad­rzęd­nym inte­re­sem Polski są mistrzo­stwa pił­ki  noż­nej Euro 2012. To oczy­wi­ście odpo­wiedź na wezwa­nie PiS do boj­ko­tu impre­zy na Ukrainie.

Ja zga­dzam się z miesz­kań­ca­mi Denver. Niedawno w Rzepie prze­czy­ta­łam cie­ka­wy felie­ton Instytutu Badań Strukturalnych. O kra­jach, któ­re inwe­sto­wa­ły unij­ne pie­nią­dze w dro­gą infra­struk­tu­rę i cheł­pi­ły się, jak np. Hiszpania, orga­ni­za­cją spor­to­wych imprez. Efekt jest taki, że dziś te kra­je nie mają wie­le do zaofe­ro­wa­nia. Autorzy felie­to­nu radzą, by Polska posta­wi­ła na inno­wa­cje zamiast na efek­tow­ne sta­dio­ny, któ­re potem trud­no utrzymać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...