- reklama -

I love Denver

Mieszka się tu lepiej niż w Kalifornii. To mia­sto dla mnie. Denver zre­zy­gno­wa­ło z orga­ni­za­cji igrzysk olim­pij­skich, ponie­waż tak chcie­li jego mieszkańcy.

Stolica sta­nu Kolorado – Denver wyra­sta z pre­rii, w odda­li widać Góry Skaliste, do któ­rych moż­na wygod­nie wysko­czyć na week­end na nar­ty. Podatki w Kolorado są niż­sze niż w Kalifornii, a kli­mat rów­nie łagod­ny. Łatwo mi uwie­rzyć, że Kolorado to zie­mia obie­ca­na, bo tam byłam, a do Kalifornii już nie dojechałam.

Moją miłość do Denver umoc­ni­ła infor­ma­cja, o któ­rej dowie­dzia­łam się dziś. W 1970 roku mia­sto wygra­ło sta­ra­nia o XII Igrzyska Olimpijskie, ale w 1972 roku miesz­kań­cy prze­gło­so­wa­li rezy­gna­cję z orga­ni­za­cji tej impre­zy. Powodem były wyso­kie kosz­ty i zbyt duży wpływ inwe­sty­cji  na środowisko.

Ciekawe, co by na to powie­dział nasz pre­zy­dent? Szkoda, że Piotr Kraśko nie zapy­tał go o to w sztyw­nym wywia­dzie sprzed dwóch dni. Z nie­do­wie­rza­niem słu­cha­łam, jak Bronisław Komorowski twier­dzi, że nad­rzęd­nym inte­re­sem Polski są mistrzo­stwa pił­ki  noż­nej Euro 2012. To oczy­wi­ście odpo­wiedź na wezwa­nie PiS do boj­ko­tu impre­zy na Ukrainie.

Ja zga­dzam się z miesz­kań­ca­mi Denver. Niedawno w Rzepie prze­czy­ta­łam cie­ka­wy felie­ton Instytutu Badań Strukturalnych. O kra­jach, któ­re inwe­sto­wa­ły unij­ne pie­nią­dze w dro­gą infra­struk­tu­rę i cheł­pi­ły się, jak np. Hiszpania, orga­ni­za­cją spor­to­wych imprez. Efekt jest taki, że dziś te kra­je nie mają wie­le do zaofe­ro­wa­nia. Autorzy felie­to­nu radzą, by Polska posta­wi­ła na inno­wa­cje zamiast na efek­tow­ne sta­dio­ny, któ­re potem trud­no utrzymać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...
A jeszcze lepsze jest to...