- reklama -
Strona głównaEcoLifeLudziom głośniej, ptakom lżej

Ludziom głośniej, ptakom lżej

Jadąc mostem Marii Skłodowskiej Curie zasta­na­wiam się: czy zoba­czę Wisłę?  Wokół tyl­ko ekra­ny. A za nimi natu­ra, żad­nych domów.

Tajemnicę ekra­nów wyra­sta­ją­cych jak grzy­by po desz­czu zba­da Najwyższa Izba Kontroli. Nawet jej raport nie spra­wi jed­nak, że mini­ster śro­do­wi­ska cof­nie swo­je rozporządzenie.

Nagonka na ekra­ny skoń­czy­ła się tym, że pięć mie­się­cy temu mini­ster śro­do­wi­ska Marcin Korolec zli­be­ra­li­zo­wał nor­my doty­czą­ce hała­su. Wydał nowe roz­po­rzą­dze­nie, któ­re spra­wi że zamiast „korzyst­nych warun­ków aku­stycz­nych“, jak było dotych­czas, ludzie miesz­ka­ją­cy przy dro­gach będą mie­li „prze­cięt­ne zagro­że­nie hała­sem“. Kilka decy­be­li i jaka róż­ni­ca! Wcześniej nor­my były ostrzej­sze niż w Niemczech, teraz jest w dru­gą stro­nę – u nas 68 decy­be­li, tam – 65. Czy war­to się cieszyć?

Oczywiście, tego nie napi­sa­no w uza­sad­nie­niu do roz­po­rzą­dze­nia. Zamiast tego mini­ster zapew­nia, że ekra­ny szpe­cą Polskę i teraz  będzie ich mniej. Ale gdzie mniej? Firmy budu­ją­ce dro­gi będą mogły posta­wić mniej tych ekra­nów przy osie­dlach, ale nie tam, gdzie zapro­te­stu­ją eko­lo­dzy, by chro­nić np. ptaki.

Tytuł: „Hałas zabój­czy dla dro­go­we­go biz­ne­su“ roz­zło­ścił mnie w ponie­dzia­łek rano, gdy czy­ta­łam Dziennik Gazetę Prawną. A dla ludzi hałas nie jest szko­dli­wy? – chcia­ła­bym zapy­tać Konika i Szczepana – auto­rów arty­ku­łu, moich daw­nych kom­pa­nów z Rzepy. Konik ze Szczepanem obli­cza­ją, ile mostów przez Wisłę moż­na posta­wić za zaosz­czę­dzo­ne na osie­dlo­wych ekra­nach pie­nią­dze: 2. Chłopaki, ale te mosty i tak będą obsta­wio­ne ekra­na­mi! Chyba że posta­wi­my je bli­sko domów, gdzie zamiast pta­ków miesz­ka­ją ludzie.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
A jeszcze lepsze jest to...