- reklama -
Strona głównaEcoLifeLudziom głośniej, ptakom lżej

Ludziom głośniej, ptakom lżej

Jadąc mostem Marii Skłodowskiej Curie zasta­na­wiam się: czy zoba­czę Wisłę?  Wokół tyl­ko ekra­ny. A za nimi natu­ra, żad­nych domów.

Tajemnicę ekra­nów wyra­sta­ją­cych jak grzy­by po desz­czu zba­da Najwyższa Izba Kontroli. Nawet jej raport nie spra­wi jed­nak, że mini­ster śro­do­wi­ska cof­nie swo­je rozporządzenie.

Nagonka na ekra­ny skoń­czy­ła się tym, że pięć mie­się­cy temu mini­ster śro­do­wi­ska Marcin Korolec zli­be­ra­li­zo­wał nor­my doty­czą­ce hała­su. Wydał nowe roz­po­rzą­dze­nie, któ­re spra­wi że zamiast “korzyst­nych warun­ków aku­stycz­nych”, jak było dotych­czas, ludzie miesz­ka­ją­cy przy dro­gach będą mie­li “prze­cięt­ne zagro­że­nie hała­sem”. Kilka decy­be­li i jaka róż­ni­ca! Wcześniej nor­my były ostrzej­sze niż w Niemczech, teraz jest w dru­gą stro­nę – u nas 68 decy­be­li, tam – 65. Czy war­to się cieszyć?

Oczywiście, tego nie napi­sa­no w uza­sad­nie­niu do roz­po­rzą­dze­nia. Zamiast tego mini­ster zapew­nia, że ekra­ny szpe­cą Polskę i teraz  będzie ich mniej. Ale gdzie mniej? Firmy budu­ją­ce dro­gi będą mogły posta­wić mniej tych ekra­nów przy osie­dlach, ale nie tam, gdzie zapro­te­stu­ją eko­lo­dzy, by chro­nić np. ptaki.

Tytuł: “Hałas zabój­czy dla dro­go­we­go biz­ne­su” roz­zło­ścił mnie w ponie­dzia­łek rano, gdy czy­ta­łam Dziennik Gazetę Prawną. A dla ludzi hałas nie jest szko­dli­wy? – chcia­ła­bym zapy­tać Konika i Szczepana – auto­rów arty­ku­łu, moich daw­nych kom­pa­nów z Rzepy. Konik ze Szczepanem obli­cza­ją, ile mostów przez Wisłę moż­na posta­wić za zaosz­czę­dzo­ne na osie­dlo­wych ekra­nach pie­nią­dze: 2. Chłopaki, ale te mosty i tak będą obsta­wio­ne ekra­na­mi! Chyba że posta­wi­my je bli­sko domów, gdzie zamiast pta­ków miesz­ka­ją ludzie.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł