- reklama -
Strona głównaEcoLifeBrzydkie, ale zdrowe. Sieć wprowadza...

Brzydkie, ale zdrowe. Sieć wprowadza prawdziwe polskie warzywa

W skle­pach Kaufland w Polsce klien­ci mogą zna­leźć nową linię pro­duk­tów Naturalsi. Obejmuje ona owo­ce i warzy­wa, któ­re pocho­dzą od pol­skich rol­ni­ków i swo­im wyglą­dem odbie­ga­ją od ide­ału. Sieć zde­cy­do­wa­ła się wpro­wa­dzić ten asor­ty­ment, aby wspie­rać lokal­nych dostaw­ców i nie­mar­no­wa­nie żywności.

W Kauflandzie moż­na kupić pol­ską mar­chew, pie­trusz­kę, bura­ki, ziem­nia­ki, seler, a tak­że grusz­ki i jabł­ka, któ­re nie są „ide­al­ne“. Sieć dołą­cza się tym samym do rodzą­ce­go się tren­du sta­wia­nia na natu­ral­ne pro­duk­ty. Wygląd nie zawsze świad­czy o jako­ści. Naturalne warzy­wa mogą wyglą­dać gorzej, są krzy­we albo ułom­ne, jed­nak ich jakość jest wysoka. 

Przypomnijmy, że w ubie­głym roku gło­śna była akcja zwią­za­na z krzy­wy­mi bura­ka­mi. Rolnik z Polski nie mógł sprze­dać swo­ich warzyw wła­śnie dla­te­go, że ich wygląd był dale­ki od ide­ału. Zamiast okrą­głych buracz­ków zebrał powy­krę­ca­ne, podłuż­ne zie­mio­pło­dy. Ostatecznie jego pro­duk­cję kupił Lidl, któ­ry nie omiesz­kał infor­mo­wać klien­tów o tym, że jest to pro­dukt polski. 

Czytaj tak­że: Słynne krzy­we buraki

Świadomi kon­su­men­ci z Warszawy i oko­lic zna­ją też fir­mę zie­lo­na skrzyn­ka, któ­ra ma w swo­jej ofer­cie Brzydki Box. „Warzywa i owo­ce z tego boxa nie są ani rów­ne, ani zgrab­ne, ale są tak samo świe­że i smacz­ne, jak ich pro­por­cjo­nal­ni i jed­no­staj­nie wybar­wie­ni kole­dzy. Box przy­go­to­wa­ny z myślą o warzy­wo­żer­cach, któ­rzy doce­nia­ją smak i ukry­te pięk­no wszyst­kich warzyw, nawet tych, dla któ­rych zabra­kło­by miej­sca na skle­po­wej pół­ce :)“ – prze­ko­nu­je fir­ma. W Brzydkim Boksie nigdy nie wia­do­mo, co się tra­fi, co jest dodat­ko­wą atrak­cją dla zamawiającego. 

 Na koniec war­to dodać, że powy­krę­ca­ne i brzyd­kie warzy­wa i owo­ce to wspa­nia­ła zaba­wa dla dzieci.

- Dlaczego to jabł­ko ma takie krop­ki – zapy­ta­ło mnie ostat­nio dziecko. 

- Bo się sta­rze­je, to natu­ral­ne – odpowiedziałam. 

Tak napraw­dę coraz trud­nej jest spo­tkać powy­krę­ca­ne, dziw­ne i śmiesz­ne warzy­wa. Oby zupeł­nie nie znik­nę­ły i było ich w skle­pach pod dostatkiem!

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...
A jeszcze lepsze jest to...