- reklama -
Strona głównaEnergiaAmazon kupuje najwięcej zielonej energii...

Amazon kupuje najwięcej zielonej energii w Europie

Do 2025 roku Amazon zamie­rza korzy­stać tyl­ko z zie­lo­nej ener­gii. Amerykański gigant han­dlu inter­ne­to­we­go reali­zu­je ponad 160 pro­jek­tów w obsza­rze ener­ge­ty­ki wia­tro­wej i sło­necz­nej w 13 euro­pej­skich kra­jach. W fazie peł­nej eks­plo­ata­cji wszyst­kich pro­jek­tów, ich pro­gno­zo­wa­na moc wynie­sie 5,8 GW.

Dzięki inwe­sty­cjom w ener­ge­ty­kę sło­necz­ną i wia­tro­wą, Amazon stał się naj­więk­szym w Europie kor­po­ra­cyj­nym nabyw­cą ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych i utrzy­mu­je się na tej pozy­cji od roku 2021.

W Miłkowicach Amazon zakon­trak­to­wał w ubie­głym roku poprzez umo­wę cPPA pierw­szy wiel­ko­ska­lo­wy pro­jekt far­my sło­necz­nej. Moc zain­sta­lo­wa­na far­my to oko­ło 87 MW. Według prze­wi­dy­wań elek­trow­nia ma gene­ro­wać ponad 120 GWh czy­stej ener­gii rocznie.


Wśród naj­now­szych pro­jek­tów jest far­ma sło­necz­na w Grecji, dacho­we insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne w Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a tak­że nowe pro­jek­ty sło­necz­ne i wia­tro­we w Finlandii, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Amazon potrze­bu­je zie­lo­nej ener­gii do zasi­la­nia cen­trów danych (AWS), cen­trów logi­stycz­nych i skle­pów. W ubie­głym roku 90% ener­gii elek­trycz­nej zuży­tej przez Amazon pocho­dzi­ło z OZE. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...