Fikus psikus czyste powietrze

- autopromocja -

Czy rośli­ny czysz­cza­ją powie­trze? Czy domo­wa dżun­gla popra­wia domo­wy klimat? 

Kto zna odpwiedź?

czy­taj wię­cej: Tani spo­sób na lep­sze powietrze

Na zdję­ciu, pro­mo­cja w skle­pie #gre­en­ho­use­po­land w Żorach, w miej­sco­wo­ści, w któ­rej zanie­czysz­cze­nie powie­trza jest jed­nym z naj­więk­szych w Polsce.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem