Wizna łączy rzeki

- autopromocja -

Narew i Biebrza, dwie rze­ki łączy jed­na miej­sco­wość – Wizna. 

„Etymologia nazwy wsi jest nie­zwy­kle trud­na do usta­le­nia. Przy obec­nym sta­nie wie­dzy nie­moż­li­we jest jej wyja­śnie­nie na grun­cie języ­ków sło­wiań­skich. Być może pocho­dzi od sta­ro­pru­skie­go sło­wa wize­ne – „roz­ma­ryn” lub od niem. Wiese(n) – „łąka” („łąki”)“ – topo­ni­mia za Wikipedia.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem