Recykling do pełna

- autopromocja -

Powiecie, że to już było. Było, ale nie tak. Historia była pro­sta – nie kupu­je­my w skle­pach jed­no­ra­zo­wych opa­ko­wań, z np. pły­nem do mycia naczyń. Kupujemy płyn do mycia naczyń w butel­kach wie­lo­ra­zo­wych wypro­du­ko­wa­nych z opa­ko­wań jed­no­ra­zo­wych… Kupujemy go w skle­pie, wypo­sa­żo­nym w lady, meble wyko­na­ne z jed­no­ra­zo­wych opa­ko­wań. Czy moż­na być bar­dziej eco? 

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -
1 KOMENTARZ
  1. Tak napraw­dę przy­dał­by się wiel­ki powrót do szkła. Opakowania szkla­ne… Szkło powin­no wró­cić w wiel­kim sty­lu i ura­to­wać świat od zagła­dy eko­lo­gicz­nej z powo­du zanie­czysz­cze­nia two­rzy­wa­mi sztucznymi.

Komantowanie zamknięte

Drugim okiem