Zieleń (wy)bucha

- autopromocja -

w Puszczy Kampinoskiej

Jeżeli nie radzi­cie sobie z dniem codzien­nym, zale­ca­my wyj­ście do lasu, gęste­go, dzi­kie­go. Na przy­kład do Puszczy Kampinoskiej. Przyroda pod­po­wie Wam, co robić. Las nie ma dni wol­nych, odpo­czyn­ku, chwil zwąt­pie­nia. Bierzmy z nie­go przykład. 

Wszelkie infor­ma­cje, a nawet mapę szla­ków wzo­ro­wa­ną na mapach metra (moż­na się poczuć jak w Paryżu, będąc na szla­ku w Kampinosie), znaj­dzie­cie na stro­nie: https://​kam​pi​no​ski​.eu.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem