Wspólnota

- autopromocja -

Wesołych, zdrowych Świąt życzy redakcja EcoReporters

Wytrwałość, nie­odmien­ność, kon­se­kwent­ność, nie­złom­ność, usta­wicz­ność, meto­dycz­ność, cyklicz­ność, sys­te­ma­tycz­ność, dłu­go­trwa­łość, nie­ustę­pli­wość, zatwar­dzia­łość, kon­ti­nu­um, nie­ugię­tość, upo­rczy­wość, upór, sta­łość, nagmin­ność, chro­nicz­ność, kon­se­kwen­cja, dążenie.

Wesołych, zdrowych
i radosnych Świąt
życzy redakcja EcoReporters.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem