Roślinny serwis Mercedesa

- autopromocja -

W ser­wi­sie Mercedes-​Benz Trucks fir­my EWT w Białymstoku oprócz cię­ża­ró­wek przyj­mu­ją rów­nież rośli­ny donicz­ko­we. Jeżeli Twoja rośli­na Cię prze­ro­sła i nie czu­jesz się już z nią dobrze, oddaj ją do ser­wi­su. Serwis roślin­ny powi­nien funk­cjo­no­wać w każ­dym mie­ście, prawda?

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem