Rosja umrze w samotności | Росія помре сама

- autopromocja -

Podczas pierw­szej woj­ny cze­czeń­skiej (1994–96), zgi­nę­ło 100 tysię­cy cywi­lów. Na zdję­ciu z 1998 roku, wete­ran tej woj­ny, inwa­li­da, rosyj­ski żoł­nierz, zakry­wa twarz, sie­dząc na wóz­ku inwa­lidz­kim na pla­cu Maneżowym w Moskwie. Rok póź­niej Putin roz­po­czął dru­gą woj­nę cze­czeń­ską, w któ­rej zgi­nę­ło ponad 20 tysię­cy cywilów. 

Під час Першої чеченської війни (1994–96) загинуло 100 тис. мирних жителів. На фото 1998 року ветеран цієї війни, інвалід, російський солдат, сидячи в інвалідному візку на манежній площі, закриває обличчя. Через рік Путін розпочав Другу чеченську війну, в якій загинуло понад 20 тисяч мирних жителів.

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem